2011-11-24 | ThDr. Roman Dubec, ThDr. Ján Husár, PhD. (eds.)
Międzynarodowa konferencja naukowa
„SPOŁECZNY WYMIAR CHRZEŚCIJAŃSTWA WE WSPÓŁCZESNYM KONSUMPCYJNYM SPOŁECZEŃSTWIE“

 

24 listopada 2011 w Wysowej

 

Komitet organizacyjny:
J.E. dr Paisjusz (Martyniuk), biskup gorlicki, Gorlice, Polska
Ks. prof. dr Jerzy Tofiluk, rektor PSD, Warszawa, Polska
Ks. prof.
2010-06-01 | Praca zbiorowa
Zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

Editor: ThDr. Ján Husár PhD.
Redakčná rada: doc. Alexander Cap., CSc. - predseda
prof. ThDr. Milan Gerka, CSc.
ThDr. Štefan Pružinský, PhD.
ThDr. Ján Husár PhD.
dr. Roman Dube
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2021. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio