2011-09-08 | ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK
II/2011
Zborník katedry biblických náuk
Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
Gorlice 2011

 

2011-03-16 | ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK I/2011


Zborník katedry biblických náuk
Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

 

Editor: ThDr. Ján Husár PhD.
Redakčná rada: doc. Alexander Cap., CSc. – predseda
prof. ThDr. Ján Šafin, PhD
2011-02-15 | Mgr. Anastazij Momot
SOCIÁLNA PRÁCA – POMOC BLÍŽNEMU
Zborník príspevkov zo IV. študentskej konferencie
Katedra kresťanskej antropológie a sociálnej práce
Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity

 

Konferenčné referáty
RADOSLAV HOBĽÁK
Sociálna andragogik
2011-04-01 | Mgr. Vladimír Kocvár, PhD. Mgr. et Mgr. Ľuba Krutská (eds.)
PRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ
Zborník príspevkov z II. vedeckej konferencie študentov, absolventov
a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou
Prešov, 9. marec 2010

 

Editori: Mgr. Vladimír Kocvár, PhD.
Mgr. et Mgr. Ľuba Krutská
Recenzenti: doc. ThDr. Miroslav Župina, PhD
2010-10-01 | ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
Zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

2010-01-01 | Praca zbiorowa
Zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

 

Editor: ThDr. Ján Husár PhD.
Redakčná rada: doc. Alexander Cap., CSc. - predseda
prof. ThDr. Milan Gerka, CSc.
ThDr. Štefan Pružinský, PhD.
ThDr. Ján Husár PhD
2010-07-13 | Praca zbiorowa
Międzynarodowa konferencja naukowa „DUCHOWOŚĆ JAKO SOCJALNY CZYNNIK ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA W POLSCE I NA SŁOWACJI“


25 lutego 2010 w Domu Polsko-Słowackim (ul. Rynek 1) w Gorlicach

2009-01-01 | Praca zbiorowa
K osobnosti svätého apoštola Pavla

Zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

 

Editor  Mgr. Ján Husár PhD.
Redakčná rada doc. Alexander Cap., CSc. - predseda

prof. ThDr. Milan Gerka, CSc.

ThDr. Štefan Pružinský, PhD
2009-07-01 | Štefan Šak
Existencia človeka v tomto svete má svoj jediný cieľ,ktorým je bezpochyby Božie kráľovstvo pre ktoré Boh stvoril človeka. Z toho dôvodu spoločenský život človeka sa má budovať na pravde, pretože Boh je pravda.
Kresťanstvo, ktorého misijným poslaním je ohlasovať sväté Evanjelium, nikdy nebojovalo
2007-12-01 | Praca zbiorowa
Po raz trzeci mamy przyjemność zaproponować Państwu lekturę Almanachu Diecezjalnego, wydawnictwa Ośrodka Kultury Prawosławnej „Elpis” w Gorlicach.


W roczniku znajdą Szanowni Czytelnicy kolejne, interesujące materiały prezentowane w poszczególnych działach tematycznych. Niektóre z nich są już cykliczne, kolejne pojawiają się po raz pierwszy.
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2024. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio