2021-11-16 | doc. ThDr. J{n Hus{r, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Faraónové sny (Biblicko-exegetický koment{r na 1Mjž 41, 1-36) .......................4

ALEXANDER CAP

Jozef spr{vcom nad Egyptom (Biblicko-exegetický koment{r na 1Mjž 41, 37-57)............................................31

JÁN HUSÁR

Pochvala Presvätej
2021-10-27 | doc. ThDr. J{n Hus{r, PhD. (ed.)
 

SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Jozefove sny (Biblicko-exegetický koment{r na 1Mjž 37, 1-11) ..........................4

ALEXANDER CAP

Bratia predajú Jozefa (Biblicko-exegetický koment{r na 1 Mjž 37, 12-36) .......24

JÁN HUSÁR

Bohoslužobné použitie piatich Mojžišových
2021-05-07 | doc. ThDr. J{n Hus{r, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI  

ALEXANDER CAP

Rodokmeň Ezauov (Biblicko-exegetický koment{r na 1Mjž 36, 1-19).................4

ALEXANDER CAP

2020-12-07 | prot. Štefan Pružinský
2020-11-25 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Jakubov návrat do Bételu (Biblicko-exegetický komentár na 1Mjž 35, 1-15) ............4

ALEXANDER CAP

Benjaminovo narodenie a Ráchelina smrť (Biblicko-exegetický komentár 1Mjž 35, 16-29).......21

ŠTEFAN PRUŽINSKÝ

Vplyv zdržanlivosti
2020-09-18 | doc. ThDr. J{n Hus{r, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Jakubovo zmierene s Ezauom (Biblicko-exegetický koment{r na 1Mjž 33, 1-16)......................................4

ALEXANDER CAP

Pomsta nad Sichemom za Dinu II. (Biblicko-exegetický koment{r na 1Mjž 34, 20-31) ..........................20

JÁN HUSÁR

Exegéza
2020-05-13 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD.
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Jakub vracia Ezauovi jeho požehnanie (Biblicko-exegetický koment{r na 1Mjž 32, 13).................4

ALEXANDER CAP

Jakubovo posolstvo a modlitba. (Biblicko-exegetický koment{r na 1Mjž 32, 4-22)......................9

JáN HUSáR
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2023. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio