2016-11-08 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
Spis Treści

 

ALEXANDER CAP

Kain – Abel a Set – dve cesty rozvoja civilizacie

Biblicko-exegeticky vyklad 1Mjž 4, 1-8 ..............................................................5

ALEXANDER CAP

Kain – Abel a Set – dve cesty rozvoja civilizacie II

Biblicko-exegeticky vyklad 1Mjž
2013-12-03 |
Spis Treści

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΔΡΑΓΚΙΏΤΗΣ

Η μιμηση του Χριστου ωσ προυποθεση φωτισμου
2012-05-11 | ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK
I/2012
Zborník katedry biblických náuk
Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
Gorlice 2012

 

2011-12-22 | ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK III/2011


Zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

 

MIROSLAV ŽUPINA
Terapeutický účinok dodržiavania Božích prikázaní  ... 5
ALEXANDER CAP
Židovský
2017-05-08 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Patristicka exegeza Svateho Pisma podľa Rimsko-katolickej cirkvi ...................5

ALEXANDER CAP

Egyptske chramy – pyramidy a ucta k zomrelym – kult predkov ......................8

ŠTEFAN PRUŽINSKY

Biblicke učenie o ľudskej voli ako kormidle života ...................................1
2016-11-30 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (red.)
2016-07-18 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
Spis Treści

ALEXANDER CAP

Vzťah božstiev a človeka v pohanskom prostredi

obklopujucom Izraelsky narod .............................................................................5

ALEXANDER CAP

Putujuci Boh v Starom Zakone ...........................................................................9

ŠTEFAN PRUŽINSK
2016-06-03 | Interdisciplinárny zborník
Redakčná rada:

Mgr. Lucia Drotárová,PhD.

Mgr. Ján Želonka, PhD.

Mgr. Peter Chren

Mgr. Martin Kažimír

Mgr. Monika Šavelová

Mgr. Igor Tyšš

Recenzenti:

prof. PhDr Daniela Müglová, Csc.

prof. Natália Muránska, PhD
2016-04-19 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
2015-11-17 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
Spis Treści:

 

JAN ŠAFIN

Čo je to Kniha Spravodliveho? ............................................................................5

Biskup PAISJUSZ (PIOTR MARTYNIUK)

Podział obowiązkow kleru ..................................................................................14

ALEXANDER CAP

Povod
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2017. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio