2016-11-08 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
Spis Treści

 

ALEXANDER CAP

Kain – Abel a Set – dve cesty rozvoja civilizacie

Biblicko-exegeticky vyklad 1Mjž 4, 1-8 ..............................................................5

ALEXANDER CAP

Kain – Abel a Set – dve cesty rozvoja civilizacie II

Biblicko-exegeticky vyklad 1Mjž
2013-12-03 |
Spis Treści

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΔΡΑΓΚΙΏΤΗΣ

Η μιμηση του Χριστου ωσ προυποθεση φωτισμου
2012-05-11 | ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK
I/2012
Zborník katedry biblických náuk
Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
Gorlice 2012

 

2011-12-22 | ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK III/2011


Zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

 

MIROSLAV ŽUPINA
Terapeutický účinok dodržiavania Božích prikázaní  ... 5
ALEXANDER CAP
Židovský
2018-12-14 | doc. ThDr. J{n Hus{r, PhD.
SPIS TREŚCI

prof. ThDr. Alexander CAP, CSc.

Jeruzalemský chrám a jeho dejiny .......................................................................6

Ks. Piotr FIEDORUK

O życiu pozagrobowym w Piśmie Świętym i
2018-11-28 | doc. ThDr. J{n Hus{r, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP Obriezka znamením Božej zmluvy (Biblicko-exegetický výklad na 1Mjž 17,1-14 ................................5

ALEXANDER CAP Zasľúbenie o Iżákovi (Biblicko-exegetický komentár na 1Mjž 17, 15-27) .........................................19

ŠTEFAN PRUŽINSKÝ Biblické
2018-08-20 | doc. ThDr. J{n Hus{r, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Nočné videnie Boha. Hospodinova zmluva s Abrahamom (Biblicko-exegetický výklad na 1Mjž 15, 1-6)..........................5

ALEXANDER CAP

Hospodinova zmluva s Abrah{mom (Biblicko-exegetický koment{r na 1Mjž 15, 7- 21)............................................17

ŠTEFAN PRUŽINSKÝ
2018-05-11 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
ALEXANDER CAP „Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo; lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto Jeho meno zneužije!“ (2Mjž 20, 7) ........................6

ALEXANDER CAP Učenie Koránu o Stvoriteľovi a stvorenstve, o raji a páde do hriechu. O Kainovi a Ábelovi, o Noachovi a potope a o stavbe veže ...............................1
2017-10-15 |
Partytura do pobrania w załaczniku

2017-12-01 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI

prof. ThDr. Alexander CAP, CSc.

Tolerovana a zakazana magia v Starom Zakone ................................................5

Dr.h.c. prof. ThDr. Radim Pulec – KRYŠTOF, PhD.

Совесть в Новом Завете ................................................................................12

prof. Олег
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2019. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio