2016-11-08 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
Spis Treści

 

ALEXANDER CAP

Kain – Abel a Set – dve cesty rozvoja civilizacie

Biblicko-exegeticky vyklad 1Mjž 4, 1-8 ..............................................................5

ALEXANDER CAP

Kain – Abel a Set – dve cesty rozvoja civilizacie II

Biblicko-exegeticky vyklad 1Mjž
2013-12-03 |
Spis Treści

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΔΡΑΓΚΙΏΤΗΣ

Η μιμηση του Χριστου ωσ προυποθεση φωτισμου
2012-05-11 | ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK
I/2012
Zborník katedry biblických náuk
Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
Gorlice 2012

 

2011-12-22 | ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK III/2011


Zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

 

MIROSLAV ŽUPINA
Terapeutický účinok dodržiavania Božích prikázaní  ... 5
ALEXANDER CAP
Židovský
2022-11-19 | doc. ThDr. J{n Hus{r, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI  

ALEXANDER CAP

Mojžišov n{vrat do Egypta (Biblicko-exegetický koment{r na 2Mjž 4, 18-31)................4

ALEXANDER CAP

2022-11-19 | doc. ThDr. J{n Hus{r, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Mojžišovo povolanie (Biblicko-exegetický koment{r na 2Mjž 3, 1-22)................4

ALEXANDER CAP

Dialóg Mojžiša s Bohom (Biblicko-exegetický koment{r na 2Mjž 4, 1-17) .......40

JÁN HUSÁR

Biblia, ekológia a konzum ..................
2022-03-03 | doc. ThDr. Štefan ŠAK, PhD.
2022-01-17 | ThDr. Pavol KOCHAN, PhD. ThDr. Ján PILKO, PhD.
ÚVOD ............................................................................................... 6

CHÁPANIE MANŽELSTVA A RODINY V OBDOBÍ

STAREJ ZMLUVY .......................................................................... 7

Egypt ............................................................................................. 7

Grécko .
2021-12-16 | ThDr. Ján PILKO, PhD.
OBSAH

ÚVOD ................................................................................... 6

MEDZI NEBOM A ZEMOU ............................................ 8

„NEKRVAVÁ OBEŤ“ ...................................................... 23

EUCHARISTIA A JEJ ESCHATOLOGICKÝ

CHARAKTER ...................................................................
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2023. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio