2013-03-08 | Źródło wiadomości: Na Pulze
Informacja w słowackim czasopiśmie o międzynarodowej konferencji naukowej w Szymbarku, organizowanej przez DOKP "Elpis".

2013-03-08 | Źródło wiadomości: różne
Informacja o organizowanej przez Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej "Elpis" konferencji naukowej w Wysowej zamieszczona została Fotolitopysi za 2011-2012 lata Użhorodskiej Akademii Teologicznej im. śww. Cyryla i Metodego. Użhorod 2012.

Siemion Kużykowski z żoną Jewdokiją i braćmi Joannem i Aleksiejem złożyli w darze do cerkwi Przenajświętszej Bogarodzicy w Grybowie Apostoł. Księga wyszła drukiem we Lwowie w drukarni brackiej w 1696 roku. Inskrypcja na Apostole poświadcza, że przy końcu XVII wieku w Grybowie istniała cerkiew prawosławna. Polska historiografia ten fakt przemilcza.


Apostoł zachował
Ośrodek Kultury Prawosławnej "Elpis" (z greckiego: nadzieja) w Gorlicach został ostatnio laureatem dwóch programów organizowanych przez Fundację Wspomagania Wsi w Warszawie.


- W konkursie "Kultura Bliska" doceniono nasz wkład w ratowanie łemkowskich cmentarzy, m. in. w Radocynie. Całą nagrodę pieniężną z tego tytułu przeznaczamy na organizację międzynarodowego
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej ELPIS w Gorlicach i Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorlicach zaoferowały młodzieży szkolnej interesujący sposób spędzenia wolnego czasu podczas ferii zimowych. Dla dzieci i młodzieży zorganizowano warsztaty ikonograficzne pod hasłem: "Kolorowi Święci".


W projekcie wzięły udział 24 osoby i czterech opiekunów. Projekt
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach w 2000 r. został powołany przez arcybiskupa prawosławnej diecezji przemysko-nowosądeckiej Adama głównie w celu zaktywizowania społeczności kościoła wschodniego.


Ośrodek mieści się w Gorlicach przy cerkwi Św. Trójcy - mówi ks. Roman Dubec, dyrektor ośrodka. -"W jego ramach działają
Na warsztatach ikonograficznych, zorganizowanych przez diecezjalny ośrodek kultury prawosławnej Elpis w Gorlicach i tamtejszą szkołę podstawową nr 1, spędziła ferie grupa młodych Łemków. Dwadzieścioro czworo dzieci codziennie przez cztery godziny zapoznawało się ze sztuką pisania ikon, złożoną procedurą ich tworzenia i symboliką.

Instruktorzy, absolwenci studium
Młodzi ludzie z Gorlic i Podlasia doprowadzają do ladu pochodzący z XVII wieku cmentarz prawosławny we Florynce. Prace prowadzone są w ramach obozu, którego zorganizowanie przez Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie.

- Na cmentarzu zachowało się kilkanaście kamiennych nagrobków
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2021. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio