2016-11-08 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
Spis Treści

 

ALEXANDER CAP

Kain – Abel a Set – dve cesty rozvoja civilizacie

Biblicko-exegeticky vyklad 1Mjž 4, 1-8 ..............................................................5

ALEXANDER CAP

Kain – Abel a Set – dve cesty rozvoja civilizacie II

Biblicko-exegeticky vyklad 1Mjž
2013-12-03 |
Spis Treści

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΔΡΑΓΚΙΏΤΗΣ

Η μιμηση του Χριστου ωσ προυποθεση φωτισμου
2012-05-11 | ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK
I/2012
Zborník katedry biblických náuk
Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
Gorlice 2012

 

2011-12-22 | ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK III/2011


Zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

 

MIROSLAV ŽUPINA
Terapeutický účinok dodržiavania Božích prikázaní  ... 5
ALEXANDER CAP
Židovský
2020-05-13 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD.
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Jakub vracia Ezauovi jeho požehnanie (Biblicko-exegetický koment{r na 1Mjž 32, 13).................4

ALEXANDER CAP

Jakubovo posolstvo a modlitba. (Biblicko-exegetický koment{r na 1Mjž 32, 4-22)......................9

JáN HUSáR
2019-12-08 | doc. ThDr. J{n Hus{r, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI

doc. ThDr. Štefan PRUŽINSKÝ, PhD.

Príčiny sporov v medziľudských vzťahoch podľa učenia

svätého apoštola Jakuba (referat zaproszony) .....................................................5

prof. ThDr. Alexander CAP, CSc.

Jakubov útek do Mezopotámie a jeho
2019-11-12 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD.
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Narodenie Ézava a Jakoba (Biblicko-exegetický koment{r na 1Mjž 25, 19-26) ..................4

ALEXANDER CAP

Ezav predava prvorodenstvo (Biblicko-exegetický komentar na 1Mjž 25, 27-34)..............16

JAN HUSAR

Kanon starozakonných kníh u palestínskych a alexandrijských Židov.
2019-09-12 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
SPIS TRESCI

ALEXANDER CAP

Nachorovo potomstvo

(Biblicko-exegeticky komentar na 1Mjž 22, 20-24)..............................................4

ALEXANDER CAP

Sarina smrť a kupa dedičnej hrobky

(Biblicko-exegeticky komentar na 1Mjž 23, 1-20)................................................8
2019-05-08 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Abrahamova pohostinnosť a nove zasľubenie o Izakovi.

(Biblicko-exegeticky komentar na 1Mjž 18, 1-15) ...............................................4

ALEXANDER CAP

Odchod do Sodomy. (Biblicko-exegeticky komentar na 1Mjž 18, 16-21) ..........19

ŠTEFAN PRUŽINSKY

Biblicke učenie
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio