Muzeum
2010-05-27 | Informacje o muzeum
Muzeum diecezjalne w Gorlicach działa od 1999 r. Obecnie strukturalnie tworzy jeden z działów Ośrodka Kultury Prawosławnej „Elpis”. Głównym celem działalności jest uchronienie przed zniszczeniem cennych zabytków kultury. Wśród głównych zadań działu muzealnego należy gromadzenie eksponatów, ich  zabezpieczanie i konserwacja oraz  udostępnianie publiczności cennych zabytków kultury cerkiewnej i narodowej poprzez ekspozycje stałe i okolicznościowe. Do najcenniejszych eksponatów muzeum należy kolekcja starodruków cerkiewnych z XVII - XVII w.

Muzeum posiada również stare utensylia i szaty cerkiewne, kolekcję obrazów „cerkwie łemkowskie” (60 szt.)  autorstwa Pawła Łopaty, ręczniki haftowane oraz stroje łemkowskie z okresu międzywojennego, kilkanaście XIX w. ikon.   

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2024. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio