2017-10-24 | Editors: Štefan ŠAK, Pavol KOCHAN, Ján PILKO
Spis Treści

PROLOGUE

Paisjusz (Martyniuk) WARTOŚĆ CZYSTOŚCI PRZEDMAŁŻEŃSKIEJ I WIERNOŚĆ W MAŁŻEŃSTWIE

Štefan ŠAK CHRISTIAN EDUCATION IN THE SECULAR SOCIETY

Pavol KOCHAN HOLY MATRIMONY IN HOLY FATHER´S LITERATURE

Ján PILKO PITFALLS AND DANGERS AFFECTING ON CHRISTIAN FAMILY´S LIFE

Radim
2017-08-28 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI

 

 

ALEXANDER CAP

Vstup Noeho rodiny a zvierat do archy.

(Biblicko-exegeticky komentar na 1Mjž 7, 1–9) .................................................5

ALEXANDER CAP

Potopa. (Biblicko-exegeticky komentar na 1Mjž 7, 10–16) ..............................19

ŠTEFAN
2017-05-08 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Patristicka exegeza Svateho Pisma podľa Rimsko-katolickej cirkvi ...................5

ALEXANDER CAP

Egyptske chramy – pyramidy a ucta k zomrelym – kult predkov ......................8

ŠTEFAN PRUŽINSKY

Biblicke učenie o ľudskej voli ako kormidle života ...................................1
2016-11-30 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (red.)
2016-07-18 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
Spis Treści

ALEXANDER CAP

Vzťah božstiev a človeka v pohanskom prostredi

obklopujucom Izraelsky narod .............................................................................5

ALEXANDER CAP

Putujuci Boh v Starom Zakone ...........................................................................9

ŠTEFAN PRUŽINSK
2016-06-03 | Interdisciplinárny zborník
Redakčná rada:

Mgr. Lucia Drotárová,PhD.

Mgr. Ján Želonka, PhD.

Mgr. Peter Chren

Mgr. Martin Kažimír

Mgr. Monika Šavelová

Mgr. Igor Tyšš

Recenzenti:

prof. PhDr Daniela Müglová, Csc.

prof. Natália Muránska, PhD
2016-04-19 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
2015-11-17 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
Spis Treści:

 

JAN ŠAFIN

Čo je to Kniha Spravodliveho? ............................................................................5

Biskup PAISJUSZ (PIOTR MARTYNIUK)

Podział obowiązkow kleru ..................................................................................14

ALEXANDER CAP

Povod
2015-07-09 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
A. CAP Pokušenie a pád – výklad na 1Mjž 3, 1–7 .....................................5

Š. PRUŽINSKÝ Biblické učenie o ospravedlnení prostredníctvom živej

viery preukázanej skutkami…………........................................................23

J. HUSÁR
2015-04-20 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Strom života a strom poznania dobra a zla - vyklad na 1Mjž 2, 9 .....................5

ŠTEFAN PRUŽINSKY

Život kresťana a Boži sud v duchu zakona slobody ..........................................17

JAN HUSAR

„Dielo Ja vykonam vo vaše dni, ktoremu neuverite“ (Av 1,
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2022. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio