Struktura
2010-06-20 | STRUKTURA OŚRODKA KULTURY PRAWOSŁAWNEJ W GORLICACH
1. Wydział Katechizacji

Zadania: organizacja okolicznościowych wykładów, prelekcji, tematycznych sympozjów popularno-naukowych. Organizacja obozów dla młodzieży, warsztatów (np. muzycznych, ikonograficznych), pielgrzymek, wycieczek, koncertów i przedstawień, itp.

Cel: podniesienie wiedzy o historii i teologii naszej Cerkwi

2. Biblioteka Diecezjalna

Zadania: gromadzenie, skatalogowanie i udostępnianie wydawnictw. Prac naukowych dotyczących naszej Cerkwi i Narodu. Utworzenie ogólnodostępnej czytelni.

Cel: Umożliwienie, przede wszystkim młodzieży, dostępu do książek oraz stworzenie miejsca gdzie istniałaby możliwość spokojnej pracy z książką.

3. Muzeum Diecezjalne

Zadania: gromadzenie, zabezpieczanie i udostępnianie publiczności cennych zabytków kultury cerkiewnej i narodowej.

Cel: Uchronienie od zniszczenia cennych zabytków naszej kultury

Zarówno Biblioteka Diecezjalna jak i Muzeum Diecezjalne działają od 1999 roku a ich siedziba znajduje się w budynku Plebanii Parafialnej w Gorlicach
o muzeum i starodrukach

4. Archiwum Karpackie

Zadania: Gromadzenie i katalogowanie wszelkich dokumentów, danych, zdjęć, opowiadań i wspomnień, materiałów audio-wizualnych dotyczących czasów przeszłych.

Cel: Utworzenie regionalnego Archiwum z materiałami dotyczącymi historii Cerkwi na Łemkowszczyźnie.

W chwili obecnej przygotowywana jest książka - album dotycząca historii powracaniu Łemków do Wiary Prawosławnej w okresie międzywojennym

5. Wydawnictwo

Zadania: Wydawanie co najmniej dwóch pozycji książkowych do roku.

Cel: Przedstawianie opracowań materiałów dotyczących Cerkwi Prawosławnej i historii Łemkowszczyzny w formie książkowej w celu przybliżenia szerszemu gronu czytelników naszego bogactwa duchowego i materialnego.

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2024. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio