2013-06-05 | ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
Spis Treści

doc. ThDr. Radim K. PULEC, PhD.

FENOMEN NABOŽENSKE SVOBODY V EVROPSKE

A KŘESŤANSKE KULTUŘE (1700 LET MILANSKEHO EDIKTU) ......6

Ks. biskup dr Paisjusz (MARTYNIUK)

IDEA KAPŁAŃSTWA NA PODSTAWIE PISMA ŚWIĘTEGO

I NAUKI WYBRANYCH OJCOW KOŚCIOŁA .......................................12

prof. ThDr. Peter KORMANIK, PhD
2013-04-16 | ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
ALEXANDER CAP

„Buď voľa Tvoja“ – v interpretacii svateho Nikodema Svatohorskeho

ŠTEFAN PRUŽINSKY

Prakticke vychodiska z udalosti Christovho Preobrazenia pre kresťansky život

MIROSLAV ŽUPINA

Tajomstvo človeka – eschatologicke obnoveniea zdokonalenie ľudskej prirodzenosti

JAN HUSAR

2012-12-16 |
REFERATY

Metropolita doc.ThDr. Kryštof (PULEC)

KŘESŤANSKE HODNOTY V SOUČASNEM SVĚTĚ..............................6

Ks. biskup dr Paisjusz (MARTYNIUK)

MAŁA CERKIEW – RODZINA WE WSPOŁCZESNYM ŚWIECIE .....10

prof. ThDr. Jan ŠAFIN, PhD.

RUSKO A EUROPA.....................................................................................1
2012-10-30 | ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
Zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

 

Spis Treści:

 

ŠTEFAN PRUŽINSKY

Analyza bohoslužobnych textov sviatku Christovho Preobrazenia .....................4

ALEXANDER CAP

„Kto by prepustil,
2012-10-01 |
2012-07-06 | ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
2011-09-08 | ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK
II/2011
Zborník katedry biblických náuk
Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
Gorlice 2011

 

2011-03-16 | ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK I/2011


Zborník katedry biblických náuk
Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

 

Editor: ThDr. Ján Husár PhD.
Redakčná rada: doc. Alexander Cap., CSc. – predseda
prof. ThDr. Ján Šafin, PhD
2011-02-15 | Mgr. Anastazij Momot
SOCIÁLNA PRÁCA – POMOC BLÍŽNEMU
Zborník príspevkov zo IV. študentskej konferencie
Katedra kresťanskej antropológie a sociálnej práce
Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity

 

Konferenčné referáty
RADOSLAV HOBĽÁK
Sociálna andragogik
2011-04-01 | Mgr. Vladimír Kocvár, PhD. Mgr. et Mgr. Ľuba Krutská (eds.)
PRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ
Zborník príspevkov z II. vedeckej konferencie študentov, absolventov
a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou
Prešov, 9. marec 2010

 

Editori: Mgr. Vladimír Kocvár, PhD.
Mgr. et Mgr. Ľuba Krutská
Recenzenti: doc. ThDr. Miroslav Župina, PhD
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2023. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio