2023-09-26 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Žaby (Biblicko-exegetický komentár na 2Mjž 8, 1-11) .......................................4

ALEXANDER CAP

Tretia rana: komáre. Štvrtá rana: bodavý hmyz

(Biblicko-exegetický komentár na 2Mjž 8, 12-28) .............................................18
2023-09-22 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Vyjednávanie s faraónom

(Biblicko-exegetický komentár na 2Mjž 7, 1-13) ................................................4

ALEXANDER CAP

Prvá rana: krv. Druhá rana: žaby

(Biblicko-exegetický komentár na 2Mjž 7, 14-29) .............................................2
2014-01-03 | red. prof. ThDr Ján ŠAFIN, PhD,Mgr Martina KORMOŠOVÁ
SPIS TREŚCI

 

Ksenofobia i Filadelfia.

Teologia a idea zbawienia całego świata

Ks. Biskup ThDr. Paisjusz (Martyniuk)                            4

Solovjev a židia. Sofia a Talmud

prof. ThDr.  Ján Šafin, PhD.      
2013-06-05 | ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
Spis Treści

doc. ThDr. Radim K. PULEC, PhD.

FENOMEN NABOŽENSKE SVOBODY V EVROPSKE

A KŘESŤANSKE KULTUŘE (1700 LET MILANSKEHO EDIKTU) ......6

Ks. biskup dr Paisjusz (MARTYNIUK)

IDEA KAPŁAŃSTWA NA PODSTAWIE PISMA ŚWIĘTEGO

I NAUKI WYBRANYCH OJCOW KOŚCIOŁA .......................................12

prof. ThDr. Peter KORMANIK, PhD
2013-04-16 | ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
ALEXANDER CAP

„Buď voľa Tvoja“ – v interpretacii svateho Nikodema Svatohorskeho

ŠTEFAN PRUŽINSKY

Prakticke vychodiska z udalosti Christovho Preobrazenia pre kresťansky život

MIROSLAV ŽUPINA

Tajomstvo človeka – eschatologicke obnoveniea zdokonalenie ľudskej prirodzenosti

JAN HUSAR

2012-12-16 |
REFERATY

Metropolita doc.ThDr. Kryštof (PULEC)

KŘESŤANSKE HODNOTY V SOUČASNEM SVĚTĚ..............................6

Ks. biskup dr Paisjusz (MARTYNIUK)

MAŁA CERKIEW – RODZINA WE WSPOŁCZESNYM ŚWIECIE .....10

prof. ThDr. Jan ŠAFIN, PhD.

RUSKO A EUROPA.....................................................................................1
2012-10-30 | ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
Zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

 

Spis Treści:

 

ŠTEFAN PRUŽINSKY

Analyza bohoslužobnych textov sviatku Christovho Preobrazenia .....................4

ALEXANDER CAP

„Kto by prepustil,
2012-10-01 |
2012-07-06 | ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2024. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio