2006-12-01 | Praca zbiorowa
Oddajemy do rąk Szanownych Czytelników drugi numer naszego rocznika „Amanachu Diecezjalnego”. Cieszymy się, że mimo wielu trudności i przeszkód, udało się Redakcji wydać kolejny tom. Ubiegłoroczny numer spotkał się z ciepłym przyjęciem i dużym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że również obecny spełni oczekiwania odbiorców. W tegorocznym numerze
2005-12-01 | Praca zbiorowa
Oddajemy do rąk Szanownych czytelników pierwszy numer nowego wydawnictwa Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej – Almanachu Diecezjalnego – rocznika Ośrodka Kultury Prawosławnej w Gorlicach.

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „ELPIS” z siedzibą w Gorlicach powstał z błogosławieństwa Jego Ekscelencji abp. Adama w 2000r. głównych tym roku
2002-01-01 | episkop Nikolaj (Velimirović)
KASIJANA
Sto myśli o miłości

Tytuł orginalny:
Kasijana
Stoslow lubawi

AUTOR:
episkop Nikolaj (Velimirović)

TŁUMACZENIE
Tomasz Kwoka


Korekta: Danuta Dziubyna
Projekt okładki: Piotr Krynicki begin_of_the_skype_highlighting     end_of_the_skype_highlighting
2002-08-01 |
INWENTARYZAJA
ŁEMKOWSKICH CMENTARZY W NIEISTNIEJĄCYCH WSIACH NA TERENIE GMINY SĘKOWA
Część pierwsz: Banica, Długie, Lipna

Inwentaryzacjędokonano w dniach 21 VII - 10 VIII 2002 w ramach grantu FWW nr 14/pw/2002 "Pożyteczne Wakacje" przez grupę młodzieży pod kierunkiem:
- Anity Czykwin
- Damiana Dziubiny
- Piotra Małeckiego

OPRACOWAL
2001-01-01 |
SZEMATYZM
KATALOG lWIĄTYŃ I DUCHOWIEŃSTWA
PRAWOSŁAWNEJ DIECEZJI
PRZEMYSKO-NOWOSĄDECKIEJ
(stan na 31.12.2000r.)

OPRACOWALI
Ks. Roman Dubec
Ks. Julian Felenczak

Redaktor: Roman Dubec

Korekta: Jego Ekscelencja Arcybiskup Adam

Projekt okładki: Mirosława Dubec

Zdjęcia:
Władysław Graban
Olech Iwanusiw, Church in ruin
2013-07-05 | ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
Spis Treści

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΔΡΑΓΚΙΏΤΗΣ

Η διδασκαλια του αγιου αποστολου Παυλου
2011-11-24 | ThDr. Roman Dubec, ThDr. Ján Husár, PhD. (eds.)
Międzynarodowa konferencja naukowa
„SPOŁECZNY WYMIAR CHRZEŚCIJAŃSTWA WE WSPÓŁCZESNYM KONSUMPCYJNYM SPOŁECZEŃSTWIE“

 

24 listopada 2011 w Wysowej

 

Komitet organizacyjny:
J.E. dr Paisjusz (Martyniuk), biskup gorlicki, Gorlice, Polska
Ks. prof. dr Jerzy Tofiluk, rektor PSD, Warszawa, Polska
Ks. prof.
2010-06-01 | Praca zbiorowa
Zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

Editor: ThDr. Ján Husár PhD.
Redakčná rada: doc. Alexander Cap., CSc. - predseda
prof. ThDr. Milan Gerka, CSc.
ThDr. Štefan Pružinský, PhD.
ThDr. Ján Husár PhD.
dr. Roman Dube
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2024. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio