2016-06-03 | Interdisciplinárny zborník
Redakčná rada:

Mgr. Lucia Drotárová,PhD.

Mgr. Ján Želonka, PhD.

Mgr. Peter Chren

Mgr. Martin Kažimír

Mgr. Monika Šavelová

Mgr. Igor Tyšš

Recenzenti:

prof. PhDr Daniela Müglová, Csc.

prof. Natália Muránska, PhD
2016-04-19 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
2015-11-17 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
Spis Treści:

 

JAN ŠAFIN

Čo je to Kniha Spravodliveho? ............................................................................5

Biskup PAISJUSZ (PIOTR MARTYNIUK)

Podział obowiązkow kleru ..................................................................................14

ALEXANDER CAP

Povod
2015-07-09 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
A. CAP Pokušenie a pád – výklad na 1Mjž 3, 1–7 .....................................5

Š. PRUŽINSKÝ Biblické učenie o ospravedlnení prostredníctvom živej

viery preukázanej skutkami…………........................................................23

J. HUSÁR
2015-04-20 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Strom života a strom poznania dobra a zla - vyklad na 1Mjž 2, 9 .....................5

ŠTEFAN PRUŽINSKY

Život kresťana a Boži sud v duchu zakona slobody ..........................................17

JAN HUSAR

„Dielo Ja vykonam vo vaše dni, ktoremu neuverite“ (Av 1,
2014-12-17 |
SPIS TREŚCI

Dr.h.c. doc. ThDr. KRYŠTOF (Radim Pulec), PhD.

Svatý Porfyrios a křesťanské hodnoty .................................................................5

Ks. biskup dr PAISJUSZ (Piotr Martyniuk)

Monastycyzm i kapłaństwo jako męczeństwo ..................................................19

prof. ThDr. Ján ŠAFIN, PhD
2014-11-11 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Sumeri ..................................................................................................................5

ŠTEFAN PRUŽINSKÝ

Rúhanie sa Bohu v kontexte medziľudských vzťahov ......................................11

JÁN HUSÁR

„Dokedy,
2014-09-16 | PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK II/2014
ALEXANDER CAP

Pohanske myty o stvoreni sveta a človeka

v konfrontacii s biblickou spravou ............................................................5

ALEXANDER CAP

Polyglota ...........................................................................................19

ŠTEFAN PRUŽINSKY

Biblicke pojmy usudok, uvaha, myšlienka a su
2014-07-05 |
SPIS TREŚCI

 

 

 

 

Dr Paisjusz (MARTYNIUK), biskup gorlicki

История формирования Триоди.....................................................................................................5

 

Dr hab. Jerzy OSTAPCZUK

Stabilność cerkiewnosłowiańskiego
2014-05-20 | ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΔΡΑΓΚΙΩΤΗΣ

Κενωση, ψαλμωδια, ευχαριστια και υποταγη ωσ πρ&om
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2024. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio