2014-12-17 |
SPIS TREŚCI

Dr.h.c. doc. ThDr. KRYŠTOF (Radim Pulec), PhD.

Svatý Porfyrios a křesťanské hodnoty .................................................................5

Ks. biskup dr PAISJUSZ (Piotr Martyniuk)

Monastycyzm i kapłaństwo jako męczeństwo ..................................................19

prof. ThDr. Ján ŠAFIN, PhD
2014-11-11 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Sumeri ..................................................................................................................5

ŠTEFAN PRUŽINSKÝ

Rúhanie sa Bohu v kontexte medziľudských vzťahov ......................................11

JÁN HUSÁR

„Dokedy,
2014-09-16 | PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK II/2014
ALEXANDER CAP

Pohanske myty o stvoreni sveta a človeka

v konfrontacii s biblickou spravou ............................................................5

ALEXANDER CAP

Polyglota ...........................................................................................19

ŠTEFAN PRUŽINSKY

Biblicke pojmy usudok, uvaha, myšlienka a su
2014-07-05 |
SPIS TREŚCI

 

 

 

 

Dr Paisjusz (MARTYNIUK), biskup gorlicki

История формирования Триоди.....................................................................................................5

 

Dr hab. Jerzy OSTAPCZUK

Stabilność cerkiewnosłowiańskiego
2014-05-20 | ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΔΡΑΓΚΙΩΤΗΣ

Κενωση, ψαλμωδια, ευχαριστια και υποταγη ωσ πρ&om
2014-01-03 | red. prof. ThDr Ján ŠAFIN, PhD,Mgr Martina KORMOŠOVÁ
SPIS TREŚCI

 

Ksenofobia i Filadelfia.

Teologia a idea zbawienia całego świata

Ks. Biskup ThDr. Paisjusz (Martyniuk)                            4

Solovjev a židia. Sofia a Talmud

prof. ThDr.  Ján Šafin, PhD.      
2013-06-05 | ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
Spis Treści

doc. ThDr. Radim K. PULEC, PhD.

FENOMEN NABOŽENSKE SVOBODY V EVROPSKE

A KŘESŤANSKE KULTUŘE (1700 LET MILANSKEHO EDIKTU) ......6

Ks. biskup dr Paisjusz (MARTYNIUK)

IDEA KAPŁAŃSTWA NA PODSTAWIE PISMA ŚWIĘTEGO

I NAUKI WYBRANYCH OJCOW KOŚCIOŁA .......................................12

prof. ThDr. Peter KORMANIK, PhD
2013-04-16 | ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
ALEXANDER CAP

„Buď voľa Tvoja“ – v interpretacii svateho Nikodema Svatohorskeho

ŠTEFAN PRUŽINSKY

Prakticke vychodiska z udalosti Christovho Preobrazenia pre kresťansky život

MIROSLAV ŽUPINA

Tajomstvo človeka – eschatologicke obnoveniea zdokonalenie ľudskej prirodzenosti

JAN HUSAR

2012-12-16 |
REFERATY

Metropolita doc.ThDr. Kryštof (PULEC)

KŘESŤANSKE HODNOTY V SOUČASNEM SVĚTĚ..............................6

Ks. biskup dr Paisjusz (MARTYNIUK)

MAŁA CERKIEW – RODZINA WE WSPOŁCZESNYM ŚWIECIE .....10

prof. ThDr. Jan ŠAFIN, PhD.

RUSKO A EUROPA.....................................................................................1
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2022. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio