2012-10-30 |
Czas trwania: 2012-10-30 - 2012-10-30
2012-07-09 | Internetowa Telewizja Elpis
Czas trwania: 2012-07-01 - 2013-07-09
2010-07-13 |
Czas trwania: 2010-03-01 - 2010-11-30
W 2010 roku Ośrodek, dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Sztuki, przystapił do kolejnego projektu, który zakłada  inwentaryzację i udostępnianie ksiąg cyrylicznych ze zbioru Muzeum diecezjalnego działającego przy Ośrodku Kultury Prawosławnej w Gorlicach  Nasza kolekcja jest jedną z bogatszych  kolekcji prywatnych w Polsce. Ze względu na fakt, że  dostęp do
2010-07-13 |
Czas trwania: 2006-01-01 - 2006-12-31
Projekt, realizowany w 2006r.,  polegał na wytyczeniu i oznakowaniu turystycznej ścieżki pieszo-rowerowej na trasie cerkiew w Wysowej – Św. Góra Jawor (ok. 3 km).

Wykonanie powyższych zamierzeń podniesie walory miejscowości, urozmaici atrakcje turystyczne regionu, przez co może przyczynić się do rozwoju wsi. Podczas realizacji zadania opracowano i wykonano dwie
2010-07-13 |
Czas trwania: 2009-01-01 - 2009-12-31
Projekt zakłada przeprowadzenie badań nad stanem zachowania cmentarzy łemkowskich na terenie powiatu gorlickiego. Badania polegają na dokładnym zmierzeniu każdego zachowanego pomnika i krzyża, odczytaniu zachowanych inskrypcji, sfotografowaniu i następnie dokładnym opisie stanu zachowania obiektu. Następnie zebrane i opracowane materiały wydawane są drukiem. Do chwili obecnej, dzięki dofinansowaniu
2010-07-13 |
Czas trwania: 2002-01-01 - 2006-12-31
W okresie 2002- 2006 Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elpis” był wydawcą kwartalnika diecezjalnego „Antyfon”. W 2003r. wydano, dzięki dotacji Fundacji Batorego,  4 tematyczne numery kwartalnika Antyfon. W każdym z numerów zamieszczony był artykuł przewodni poświęcony wybranej tematyce. Postaraliśmy się również uatrakcyjnić czasopismo
2010-07-13 | Konferencja popularno-naukowa
Czas trwania: 2002-01-01 - 2002-12-31
Konferencja odbyła się 21 czerwca 2002r w Gorlicach. Podczas konferencji  wygłoszono 4 główne referaty na temat następstw Akcji Wisła wśród mniejszości Ukraińskiej w Polsce. Dotyczyły one genezy i przyczyn deportacji Ukraińców, następstw w życiu Kościoła Prawosławnego po 1947r., tworzeniu struktur kościelnych na Ziemiach Odzyskanych oraz stanu obecnego mniejszości
2010-07-13 | Projekt cykliczny
Czas trwania: 2005-01-01 - 2007-12-31
Projekt polegał na  przeprowadzeniu warsztatów edukacyjnych obejmujących swoją tematyką upadające tradycje karpackiego ikonopisania, śpiewu ludowego, linorytu i haftowania typowych wzorów łemkowskich.

Głównymi beneficjentami projektu była młodzież ze szkół gimnazjalnych z powiatów gorlickiego i nowosądeckiego, która twórczo
2010-07-13 | Projekt cykliczny
Czas trwania: 2003-01-01 - 2010-01-01
Celem projektu jest popularyzacja Szlaku Architektury Drewnianej na terenie powiatu gorlickiego, poprzez prezentację muzyki cerkiewnej pielęgnowanej przez Łemków zamieszkujących powiat gorlicki. Jednocześnie pragniemy przybliżyć słuchaczom postać i twórczość wybitnego kompozytora Dymitra Bortniańskiego. Najnowsze badania genealogiczne dowiodły, iż ojciec kompozytora pochodził
2010-07-13 | Projekt cykliczny
Czas trwania: 2005-01-01 - 2010-01-01
„Wiejskie spotkania z kulturą to cykliczna impreza popularyzująca kulturę mniejszości łemkowskiej i ukraińskiej w społeczności wiejskiej oraz pobudzająca miejscowe społeczności do działań na rzecz kultury, oraz promowania swoich miejscowości. Jej początki sięgają 2005r. Coroczny cykl zakłada organizację 4 spotkań, w różnych miejscowościach, łączących w sobie wystawy
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2024. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio