2010-07-13 | Projekt cykliczny
Czas trwania: 2005-01-01 - 2010-01-01
Konkursy poezji organizowane są przez Ośrodek od 2005 roku i cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży. Celem projektu jest popularyzacja kultury mniejszości narodowych, szczególnie poezji łemkowskiej wśród najmłodszego pokolenia, a mianowicie:

  Uwrażliwienie na piękno poezji.

-  Poznawanie kultury  „małej ojczyzny” poprzez piękno poetyckiego słowa
2010-07-13 | Projekt cykliczny
Czas trwania: 2002-01-01 - 2010-01-01
Projekt polega na podejmowaniu różnych działań celem ratowania opuszczonych łemkowskich cmentarzy na terenie Beskidu Niskiego. A zaczęło się wszystko od remontu cmentarza we wsi Radocyna w 2020r.

Remont starego łemkowskiego cmentarza w Radocynie przeprowadzony był w kilku etapach.

Etap I polegał na uprzątnięciu zdewastowanego obiektu, na wykoszeniu trawy,
2010-06-20 | Zasoby cyfrowe
Czas trwania: 2010-02-01 - 2010-11-30
Projekt polegać będzie na inwentaryzacji i udostępnieniu ksiąg cyrylicznych ze zbioru Muzeum diecezjalnego działającego przy Ośrodku Kultury Prawosławnej w Gorlicach (OKP). Nasz zbiór jest jednym z najbogatszych  kolekcji prywatnych. Ze względu na fakt, że  dostęp do kolekcji jest utrudniony, chcemy poprzez Internet umożliwić korzystanie z zasobów większej rzeszy
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2024. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio