EUCHARISTIA (MEDZI NEBOM A ZEMOU)
data wydania: 2021-12-16 autor: ThDr. Ján PILKO, PhD. ISBN: 978-83-63055-64-6 typ wydawnictwa: Wersja elektroniczna
OBSAH

ÚVOD ................................................................................... 6

MEDZI NEBOM A ZEMOU ............................................ 8

„NEKRVAVÁ OBEŤ“ ...................................................... 23

EUCHARISTIA A JEJ ESCHATOLOGICKÝ

CHARAKTER ................................................................... 25

CIRKEV A EUCHARISTIA ............................................ 31

EUCHARISTICKÁ JEDNOTA A SOBORNOSŤ –

KATOLICITA CIRKVI ................................................... 38

SÚČASNÉ OTÁZKY A PROBLÉMY TÝKAJÚCE SA

PRIJÍMANIA SVÄTEJ EUCHARISTIE ....................... 42

CIRKEVNÉ KÁNONY O ČASTOM PRIJÍMANÍ .......................................... 45

SVÄTÍ OTCOVIA A ICH POHĽAD NA ČASTÉ PRIJÍMANIE EUCHARISTIE . 47

PRÍPRAVA K PRIJÍMANIU SVÄTEJ EUCHARISTIE ................................... 52

PÔST PRED SVÄTÝM PRIJÍMANÍM ......................................................... 56

SPOVEĎ PRED SVÄTÝM PRIJÍMANÍM .................................................... 59

NEDÔSTOJNÉ PRIJÍMANIE SVÄTEJ

EUCHARISTIE ................................................................. 62

VÝZNAM SVÄTEJ EUCHARISTIE PRE

SÚČASNÉHO ČLOVEKA .............................................. 68

DÔLEŽITOSŤ OBNOVY EUCHARISTICKÉHO VEDOMIA .......................... 77

AKO ČASTO PRISTUPOVAŤ K SVÄTEJ EUCHARISTII? ............................. 86

O TOM, PREČO JE PRE PRAVOSLÁVNYCH

KRESŤANOV DÔLEŽITÉ ČASTO PRIJÍMAŤ TELO

A KRV NÁŠHO SPASITEĽA ISUSA CHRISTA

V DIELE SVÄTÉHO NIKODÍMA

SVÄTOHORSKÉHO ....................................................... 91

ZÁVER .............................................................................. 105

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV ....... 107

REGISTER ....................................................................... 117

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2024. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio