Triodion Postny z 1664r. po konserwacji.
2023-11-01 |

W roku bieżącym kontynuowaliśmy prace konserwatorskie kolekcji starodruków cyrylickich będącej w posiadaniu naszego Ośrodka. Właśnie zakończyliśmy prace przy Triodionie Postnym z 1664r, drukowanym w lwowskiej drukarni Michała Śliozki. Księga została zakupiona do cerkwi pw. Św. Michała Archanioła w Regietowie Wyżnym, o czym świadczy wpis na marginesach kodeksu. Po akcji wysiedleńczej w 1947r. cerkiew stopniowo popadała w ruinę w latach 50 ub. wieku została rozebrana i przeniesiono do miejscowości Żółkiewka w powiecie krasnostawskim, gdzie pełni rolę świątyni parafii polskokatolickiej. Triodion jest wyjątkowym artefaktem po dawnej regietowskiej cerkwi. Zadanie zostało dofinasowane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie i Starostwo Powiatowe w Gorlicach

 

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2024. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio