Inwentaryzacje
2021-10-11 | Zakończono inwentaryzacje cmentarzy w Pielgrzymce i Woli Cieklińskiej
Nasza organizacja partnerska  Stowarzyszenie Klub Miłośników Łemkowszczyzny w roku bieżącym realizował projekt pt. „Inwentaryzacja cmentarzy w Pielgrzymce i Woli Cieklińskiej i wyposażenia cerkwi w Pielgrzymce” . W tym roku, dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach programu Wspólnie dla dziedzictwa. Po ubiegłorocznych pracach na terenie powiatu gorlickiego z którymi można zapoznać się na www.lemcmentraze.pl nasi wolontariusze rozpoczęli  prace inwentaryzacyjne w powiecie jasielskim  w woj. podkarpackim. Podczas prac fotografowano, mierzono i opisywano stan zachowania nagrobków i wyposażenia cerkiewnego. Odczytaliśmy także zachowane inskrypcje nagrobne, w większości pisane cyrylicą. Przebieg prac inwentaryzacyjnych zaprezentowano w pielgrzymskiej cerkwi i na wystawie fotograficznej. Zebrany materiał opracowano w formie broszur z którymi można zapoznać się na https://drive.google.com/drive/folders/11iv9vaLJwhdVAfOknlm83can29XLieTi?usp=sharing (skopiuj i wklej w wyszukiwarkę)

 „Zadanie dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa-Wspólnie dla dziedzictwa

 

 

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2022. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio