Konsultacje ekumeniczne
2010-10-17 |
W minionym tygodniu na zaproszenie prawosławnego biskupa gorlickiego Paisjusza przebywała w Gorlicach delegacja Ewangelickiego Kościoła Środkowych Niemiec z biskupem wikariuszem Siegried Kasperick z Wittenbergi na czele. Wizyta gości z Niemiec była efektem kilkuletniej współpracy ekumenicznej Kościoła ewangelickiego Niemiec z Kościołem prawosławnym w Polsce.

Tegoroczne konsultacje ekumeniczne pod hasłem „Muzyka, sztuka, szaty liturgiczne w Kościele”  trwały 3 dni i miały miejsce: w Gorlicach - w budynku Ośrodka Kultury Prawosławnej, Gładyszowie - w miejscowym Ośrodku Miłosierdzia „Eleos” i Krynicy - w budynku parafialnym. Wygłoszono kilka referatów i prezentacji przybliżających kulturę duchową Kościołów. Ponadto dyskutowano o przyszłych formach współpracy: z młodzieżą, charytatywnej, kulturalnej, edukacyjnej a nawet proekologicznej.

Wydarzeniami towarzyszącymi tegorocznemu spotkaniu były również wspólne modlitwy, np. na cmentarzu wojennym na Magurze Małastowskiej oraz zwiedzanie Beskidu Niskiego. Uczestnicy konsultacji mieli możliwość obejrzenia: stadninę koni w Regietowie, muzea w Gorlicach i Krynicy  oraz kilka cerkwi zapoznając się z architektura i sztuka sakralną prawosławia. Przyszłoroczne konsultacje odbędą się w Niemczech

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2024. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio