Szkolenia
2013-02-05 | Senior - dojrzały właściciel pieniądza
W lutym rozpoczyna się cykl szkoleń i warsztatów pt. „Senior – dojrzały właściciel pieniądza” organizowany przez Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elpis” w Gorlicach przy wsparciu finansowym Narodowego Banku Polskiego.

            Projekt ma na celu zapoznanie osób starszych (powyżej 50 lat życia) z podstawowymi zagadnieniami ekonomicznymi. Co raz częściej możemy zaobserwować  problemy osób starszych, które mają duże trudności w percepcji zmian zachodzących w sferze finansów i bankowości. Osoby starsze często maja kompleksy w związku z nienadążaniem za zmianami i procesami zachodzącymi w ekonomii. Mają ogromne problemy z przyswojeniem sobie nazewnictwa i terminologii. Często nie są w stanie same załatwić podstawowych spraw w banku, czy bezpiecznie ulokować zaoszczędzone fundusze. Czują się odrzuceni i podatni na różnego rodzaju formy oszustw.

         Głównymi celami projektu są: zwiększenie świadomości ekonomicznej uczestników zajęć,  podniesienie ich wiedzy i poczucia bezpieczeństwa finansowego, nabycie przez uczestników zajęć nowych umiejętności z zakresu ekonomii i finansów oraz zwiększenie możliwości komunikacyjnych i negocjacyjnych.

Podczas szkoleń poruszana będzie problematyka: na co zwrócić szczególną uwagę przy zaciąganiu kredytów, pożyczek i innych zobowiązań, jak postępować w przypadku grożącej nam niewypłacalności, jak negocjować z bankiem rozłożenie spłaty zadłużenia na raty, analiza umów kredytowych i wyliczanie kosztów kredytu itp. Przeprowadzony zostanie krótki kurs komputerowy w obsłudze programu Excell (pomocny np. w wyliczaniu kosztów kredytu i prowadzeniu ewidencji księgowej) podwyższając kwalifikacje kursantów. Uczestnicy zapoznani zostaną korzyściami i negatywnymi zjawiskami bankowości internetowej, np. z czyhającymi na nich  zagrożeniami (konta bakowe, dane osobowe, hasła internetowe). Beneficjenci będą mogli również spotkać się z policjantem i zapoznać się ze sposobami wyłudzania pieniędzy od osób starszych (np. tzw. „metoda na wnuczka”).  Podczas szkoleń dodatkowym priorytetem będzie zapoznanie beneficjentów z  przepisami i procedurami ekonomicznymi oraz bankowymi.

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2024. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio