2014-12-17 |
SPIS TREŚCI

Dr.h.c. doc. ThDr. KRYŠTOF (Radim Pulec), PhD.

Svatý Porfyrios a křesťanské hodnoty .................................................................5

Ks. biskup dr PAISJUSZ (Piotr Martyniuk)

Monastycyzm i kapłaństwo jako męczeństwo ..................................................19

prof. ThDr. Ján ŠAFIN, PhD
2014-11-11 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Sumeri ..................................................................................................................5

ŠTEFAN PRUŽINSKÝ

Rúhanie sa Bohu v kontexte medziľudských vzťahov ......................................11

JÁN HUSÁR

„Dokedy,
2014-09-16 | PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK II/2014
ALEXANDER CAP

Pohanske myty o stvoreni sveta a človeka

v konfrontacii s biblickou spravou ............................................................5

ALEXANDER CAP

Polyglota ...........................................................................................19

ŠTEFAN PRUŽINSKY

Biblicke pojmy usudok, uvaha, myšlienka a su
2014-07-05 |
SPIS TREŚCI

 

 

 

 

Dr Paisjusz (MARTYNIUK), biskup gorlicki

История формирования Триоди.....................................................................................................5

 

Dr hab. Jerzy OSTAPCZUK

Stabilność cerkiewnosłowiańskiego
2014-05-20 | ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΔΡΑΓΚΙΩΤΗΣ

Κενωση, ψαλμωδια, ευχαριστια και υποταγη ωσ πρ&om
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio