Digitalizacja i udostępnianie cyrylicznych zbiorów muzealnych z XVII-XIXw.
2010-07-13 |
Czas trwania: 2010-03-01 - 2010-11-30
W 2010 roku Ośrodek, dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Sztuki, przystapił do kolejnego projektu, który zakłada  inwentaryzację i udostępnianie ksiąg cyrylicznych ze zbioru Muzeum diecezjalnego działającego przy Ośrodku Kultury Prawosławnej w Gorlicach  Nasza kolekcja jest jedną z bogatszych  kolekcji prywatnych w Polsce. Ze względu na fakt, że  dostęp do zbiorów jest utrudniony, chcemy poprzez Internet umożliwić korzystanie z zasobów większej rzeszy odbiorców.  Sporządzony zostanie katalog ksiąg w zasobach muzeum oraz parafii prawosławnych na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego. Zeskanowanych zostanie 30 najcenniejszych egzemplarzy (XVII-XIX w.). Na przygotowanej stronie internetowej zostanie bezpłatnie udostępniony opracowany materiał, z którego będą mogły korzystać osoby z kraju i z zagranicy. Ponadto opracowanie pozwoli na przygotowanie wniosku o wpis do rejestru zabytków najcenniejszych ksiąg.

W ramach realizacji zadania zakupiony został zestaw komputerowy ze skanerem. Następnie dokonana zostanie  penetracja zasobów parafii prawosławnych na terenie woj. podkarpackiego i małopolskiego oraz  zbiorów muzealnych OKP i przygotowanie materiałów do digitalizacji. W następnej  kolejności opracowany zostanie merytorycznie materiał w formie katalogu obejmującego zbiory ze szczególnym uwzględnieniem zapisów dotacyjnych na marginesach ksiąg. Opracowane zostanie archiwum cyfrowe (w formacie tif. i Djvu) oraz przygotowana będzie strona internetowa na której umieszczony zostanie materiał z możliwością przeglądania zdigitalizowanego materiału.

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2024. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio