Inwentaryzacja opisowo-fotograficzna cmentarzy łemkowskich
2010-07-13 |
Czas trwania: 2009-01-01 - 2009-12-31
Projekt zakłada przeprowadzenie badań nad stanem zachowania cmentarzy łemkowskich na terenie powiatu gorlickiego. Badania polegają na dokładnym zmierzeniu każdego zachowanego pomnika i krzyża, odczytaniu zachowanych inskrypcji, sfotografowaniu i następnie dokładnym opisie stanu zachowania obiektu. Następnie zebrane i opracowane materiały wydawane są drukiem. Do chwili obecnej, dzięki dofinansowaniu m.in. Departamentu Mniejszości Narodowych MSWiA oraz Funduszowi Inicjatyw Obywatelskich MPiPS, zakończono inwentaryzacje nekropolii na terenie gminy Sękowa, rozpoczęto badania na terenie gminy Uście Gorlickie.

Dotychczas drukiem ukazały się:

- Inwentaryzacja cmentarzy łemkowskich w nieistniejących wsiach na terenie gmin Sękowa i Uście Gorlickie, Gorlice 2007

- Inwentaryzacja cmentarzy łemkowskich na terenie gmin Sękowa. T. I: Bartne, Bodaki, Krzywa, Pstrążne, Wołowiec. Gorlice 2008

- Inwentaryzacja cmentarzy łemkowskich na terenie gmin Sękowa. T. II: Męcina Wielka, Ropica Górna, Małastów, Pętna, Owczary. Gorlice 2009

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2024. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio