Kwartalnik „Antyfon” w 2003r.
2010-07-13 |
Czas trwania: 2002-01-01 - 2006-12-31
W okresie 2002- 2006 Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elpis” był wydawcą kwartalnika diecezjalnego „Antyfon”. W 2003r. wydano, dzięki dotacji Fundacji Batorego,  4 tematyczne numery kwartalnika Antyfon. W każdym z numerów zamieszczony był artykuł przewodni poświęcony wybranej tematyce. Postaraliśmy się również uatrakcyjnić czasopismo poprzez dodanie do każdego numeru odpowiedniej wkładki, związanej z tematem przewodnim. Redakcja zleciła napisanie kilku artykułów, tematyka których konsultowana była z wybitnymi znawcami danej dziedziny. 

 

1)      pierwszy numer zawierał materiały dotyczące drewnianej architektury sakralnej na Podkarpaciu. Ukazał się artykuł „Architektura cerkwi łemkowskich”. Jako dodatki załączono: 2 widokówki oraz plakat przedstawiające drewniane cerkwie Podkarpacia.

2)      Numer drugi poświęcony był ikonografii karpackiej. Zamieszczono artykuły: „Ikona we współczesnym świecie” oraz „Ikony regionu Karpat – świadectwo wiary jego mieszkańców”. Jako dodatki ukazały się dwie widokówki z ikonami karpackimi.

3)      Numer trzeci traktował o kamiennej rzeźbie sakralnej. Zamieszczono artykuł „Łemkowskie krzyże i kapliczki”. Dodatkiem do numeru były również 2 widokówki przedstawiające efekty prac remontowych na łemkowskich cmentarzach w 2002 i 2003r.

Czwarty numer poświęcony był muzyce cerkiewnej. Zamieszczono artykuły: „Znaczenie śpiewu liturgicznego w kościele prawosławnym”, „Śpiew” oraz „Szkoła śpiewu cerkiewnego w skicie Maniawskim”. Jako dodatek załączono mały śpiewnik kolęd łemkowskich (zawierający 12 kolęd). 

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2024. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio