Następstwa akcji Wisła w środowisku ukraińskim.
2010-07-13 | Konferencja popularno-naukowa
Czas trwania: 2002-01-01 - 2002-12-31
Konferencja odbyła się 21 czerwca 2002r w Gorlicach. Podczas konferencji  wygłoszono 4 główne referaty na temat następstw Akcji Wisła wśród mniejszości Ukraińskiej w Polsce. Dotyczyły one genezy i przyczyn deportacji Ukraińców, następstw w życiu Kościoła Prawosławnego po 1947r., tworzeniu struktur kościelnych na Ziemiach Odzyskanych oraz stanu obecnego mniejszości Ukraińskiej w Polsce. Prelegentami byli pracownicy naukowi krajowych i zagranicznych uczelni, m.in. Uniwersytetu Wrocławskiego, WSP w Zielonej Górze, UMCS w Lublinie. 

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Konferencja poprzedzona była nabożeństwem żałobnym w gorlickiej cerkwi. Liturgię Św. celebrował J.E. Arcybiskup Adam (Dubec), ordynariusz diecezji przemysko-nowosądeckiej. Konferencja odbyła się dzięki dofinansowaniu przez Fundację Batorego i Urząd Marszałkowski w Krakowie.  

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2024. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio