Ze sztuką za pan brat
2010-07-13 | Projekt cykliczny
Czas trwania: 2005-01-01 - 2007-12-31
Projekt polegał na  przeprowadzeniu warsztatów edukacyjnych obejmujących swoją tematyką upadające tradycje karpackiego ikonopisania, śpiewu ludowego, linorytu i haftowania typowych wzorów łemkowskich.

Głównymi beneficjentami projektu była młodzież ze szkół gimnazjalnych z powiatów gorlickiego i nowosądeckiego, która twórczo i miło spędzała podczas zajęć czas wakacyjny. Instruktorami byli miejscowi artyści oraz animatorzy kultury, osoby uznane w środowisku artystycznym. Największym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty pisania ikon.

Projekt  umacniał regionalną tożsamość i podtrzymywał wartości regionalnego dziedzictwa kulturowego. Projekt realizowany był w latach 2005 - 2007. 

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2024. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio