Ogólnopolski konkurs poezji łemkowskiej dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych
2010-07-13 | Projekt cykliczny
Czas trwania: 2005-01-01 - 2010-01-01
Konkursy poezji organizowane są przez Ośrodek od 2005 roku i cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży. Celem projektu jest popularyzacja kultury mniejszości narodowych, szczególnie poezji łemkowskiej wśród najmłodszego pokolenia, a mianowicie:

  Uwrażliwienie na piękno poezji.

-  Poznawanie kultury  „małej ojczyzny” poprzez piękno poetyckiego słowa.

-  Wskazanie na piękno poezji mniejszości łemkowskiej

-  Upowszechnianie twórczości literackiej w językach mniejszości narodowych.

-  Integracja uczestników.

-  Rozwijanie zainteresowań i zdolności recytatorskich uczniów.

    Organizatorzy pragną młodemu pokoleniu przybliżyć współczesnych łemkowskich twórców literatury pięknej. Konkurs pozwala młodzieży sięgać do twórczości łemkowskiej, zarówno tej przed wysiedleniem (1947r.) jak i tej po wysiedleńczej.


Konkurs przeprowadzany jest w 4 kategoriach:

-  przedszkola ( oddział 0) – klasa I

-  szkoły podstawowe - kl. II– III

-  szkoły podstawowe - kl. IV – VI

- szkoły gimnazjalne


Każdy uczestnik konkursu przygotowuje recytację dwóch wierszy różnych łemkowskich poetów, powstałych w dowolnym okresie.  Co najmniej jeden wiersz ma być recytowany w j. łemkowskim,

Realizacja dotychczasowych konkursów możliwa była dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio