Digitalizacja zabytków i muzealiów
2010-06-20 | Zasoby cyfrowe
Czas trwania: 2010-02-01 - 2010-11-30
Projekt polegać będzie na inwentaryzacji i udostępnieniu ksiąg cyrylicznych ze zbioru Muzeum diecezjalnego działającego przy Ośrodku Kultury Prawosławnej w Gorlicach (OKP). Nasz zbiór jest jednym z najbogatszych  kolekcji prywatnych. Ze względu na fakt, że  dostęp do kolekcji jest utrudniony, chcemy poprzez Internet umożliwić korzystanie z zasobów większej rzeszy odbiorców.  Sporządzony zostanie katalog ksiąg w zasobach muzeum oraz parafii prawosławnych na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego. Zeskanowanych zostanie 30 najcenniejszych egzemplarzy (XVII-XIXw.). Na przygotowanej stronie internetowej zostanie bezpłatnie udostępniony opracowany materiał, z którego będą mogły korzystać osoby z kraju i z zagranicy. Ponadto opracowanie pozwoli na przygotowanie wniosku o wpis do rejestru zabytków najcenniejszych ksiąg.

 

„Digitalizacja i udostępnianie cyrylicznych zbiorów muzealnych z XVII-XIXw." jest projektem mającym na celu inwentaryzację, digitalizację, archiwizację  i bezpłatne udostępnianie dla wszystkich  użytkowników internetu zbiorów ksiąg cyrylicznych. 

- Pierwszym etapem realizacji projektu będzie zakup zestawu komputerowego ze skanerem koniecznych do realizacji zadania.

Następnie dokonana zostanie  penetracja zasobów parafii prawosławnych na terenie woj. podkarpackiego i małopolskiego oraz  zbiorów muzealnych OKP i przygotowanie materiałów do digitalizacji

- w kolejności opracowany zostanie merytorycznie materiał w formie katalogu (PDF) obejmującego zbiory ze szczególnym uwzględnieniem zapisów dotacyjnych na marginesach ksiąg.

- wykonane zostanie skanowanie  9000 stron w rozdzielczości do 600 dpi.

- opracowane zostanie archiwum cyfrowe (w formacie tif. i Djvu) oraz przygotowana będzie strona internetowa na której umieszczony zostanie materiał z możliwością przeglądania zdigitalizowanego materiału.

 

Termin Działanie
Od Do
01.02.2010
01.03.2010
Zakup zestawu komputerowego i skanera
01.03.2010
31.03.2010
Penetracja zasobów w terenie
01.04.2010
30.04.2010
Selekcja i przygotowanie materiału do digitalizacji
01.04.2010
30.06.2010
Projekt i wykonanie strony internetowej
01.04.2010
31.08.2010
Skanowanie obiektów
01.05.2010
31.07.2010
Opracowanie merytoryczne zasobu- katalog
01.09.2010
15.09.2010
Archiwizacja materiału
15.09.2010
30.10.2010
Umieszczenie materiału na stronie internetowej
01.11.2010
15.11.2010
Promocja projektu
15.11.2010
29.1.2010
Rozliczenie finansowe zadania i ewaluacja projektu
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio