Kolorowi święci
Na warsztatach ikonograficznych, zorganizowanych przez diecezjalny ośrodek kultury prawosławnej Elpis w Gorlicach i tamtejszą szkołę podstawową nr 1, spędziła ferie grupa młodych Łemków. Dwadzieścioro czworo dzieci codziennie przez cztery godziny zapoznawało się ze sztuką pisania ikon, złożoną procedurą ich tworzenia i symboliką.

Instruktorzy, absolwenci studium ikonograficznego w Bielsku Podlaskim, Mirosław i Lidia Trochanowscy, opowiadali im o historii ikony, jej typach i szkołach, szczególny nacisk kładąc na ikony charakterystyczne dla Podkarpacia, dali podstawy kaligrafii i pokazali, jak przygotowuje się podłoże i maluje na różnych jego rodzajach - drewnie, szkle, papierze.

Wszystkie dzieci otrzymały odpowiednie materiały i narzędzia - pędzle, farby pigmentowe, ołówki, papier, deski. Każde miało za zadanie napisać, na uprzednio przygotowanej desce, jedną z wybranych ikon - Chrystusa, Matki Bożej z Dzieciątkiem i św. Mikołaja. Stały się one potem ich własnością.

Opiekunowie warsztatów, ks. Roman Dubec i Mirosława Dubec, chcieli nie tylko zapewnić dzieciom interesujący i rozwijający uzdolnienia plastyczne sposób spędzenia wolnego czasu, dać szansę na głębszy niż oferuje telewizja kontakt z kulturą. Nie kryli nadziei, że w regionie, gdzie sztuka pisania ikon niemal zanikła, uda się ją odtworzyć, zaszczepiając młodemu pokoleniu pasję odkrywania jej tajników. Być może z tych dzieci wyrosną kiedyś znawcy tej sztuki, jej twórcy, z całą pewnością zaś ludzie na nią nieobojętni.

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2024. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio