Siemion Kużykowski z żoną Jewdokiją i braćmi Joannem i Aleksiejem złożyli w darze do cerkwi Przenajświętszej Bogarodzicy w Grybowie Apostoł. Księga wyszła drukiem we Lwowie w drukarni brackiej w 1696 roku. Inskrypcja na Apostole poświadcza, że przy końcu XVII wieku w Grybowie istniała cerkiew prawosławna. Polska historiografia ten fakt przemilcza.


Apostoł zachował
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio