Dzwonnice pełne pamiątek
2022-12-03 | Zakończenie projektu
Stowarzyszenie Klub Miłośników Łemkowszczyzny z Gorlic przygotowało w 2022 r. zadanie pn.  Dzwonnice pełne pamiątek, realizowane  w ramach programu Wspólnie dla dziedzictwa Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Celem głównym projektu było uporządkowanie dzwonnic cerkiewnych, a przy okazji  zabezpieczenie i zinwentaryzowanie różnego rodzaju przedmiotów i artefaktów znalezionych podczas prac. Bazując na doświadczeniu z realizacji podobnych projektów w latach poprzednich organizatorzy wiedzieli, że dzwonnice często pełnią rolę swego rodzaju schowków na rzeczy nie przydatne, bądź już nie wykorzystywane w świątyniach. W ten sposób dzwonnice stają się czymś w rodzaju magazynów, często miejscem nieuporządkowanym, zapomnianym, a tym samym pozbawionym opieki. 10 wolontariuszy podczas obozu w okresie wakacyjnym, przepracowali 10. dni w różnych obiektach sakralnych na terenie województw małopolskiego i podkarpackiego. Wśród wielu przedmiotów odkrytych w dzwonnicach znaleziono ikony, lichtarze, chorągwie, księgi, utensylia. Część z nich mają Państwo możliwość oglądać podczas tej wystawy. Dodatkowym efektem podjętych działań było wykonanie inwentaryzacji opisowej i fotograficznej znalezionych przedmiotów oraz zaprezentowanie w krynickiej cerkwi prawosławnej najciekawszych znalezisk na wystawie promującej zadanie.  Przewiduje się, że część z nich poddana zostanie pracom konserwatorskim i powróci do użytku w świątyniach, bo na pewno są tego warte.

Podczas prac towarzyszyła wolontariuszom ekipa filmowa przygotowująca materiał dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Film „Sztuka pamiętania” zostanie zaprezentowany 5 grudnia w warszawskim kinie Kultura podczas gali wolontariatu -wspólnie dla dziedzictwa.

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej "Elpis" był partnerem wspomagającym w realizacji zadania. 

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2024. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio