Zinwentaryzowano dzwony w diecezji przemysko-gorlickiej
2021-12-08 |
2021-11-07

Zakończył się kolejny projekt realizowany przez Klub MIłośników Łemkowszczyzny, który polegał na inwentaryzacji dzwonów w parafiach diecezji przemysko-gorlickiej. Wolontarusze przez 10. dni mierzyli, fotografowali dzwony, a także odczytywali inskrypcje n a nich umieszczone. Podczas warsztatów zapoznano się z historią ludwisarstwa i opracowano materiał, który stworzył listę dzwonów z danymi; rokiem wytworzenia, wagą, tonacją, wysokością i szerokością obiektu, tekstem inskrypcji, najczęściej pisanej cyrylicą oraz jej tłumaczeniaem. 

T.o już kolejna cenna inicjatywa w której nasz OŚrodek wspierał Klubowiczów, mamy nadzieję, że nie ostatnie.

 „Zadanie dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa-Wspólnie dla dziedzictwa

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2023. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio