Odrodzeni wraz z Rzeczpospolitą
2021-12-08 |
Odrodzeni wraz z Rzeczpospolitą – projekt realizowany przez Klub Miłośników Łemkowszczyzny, przy wsparciu naszeo Ośrodka.

W 2021 roku Klub Miłośników Łemkowszczyzny realizował projekt „Odrodzeni wraz z Rzeczpospolitą”, którego celem  było poszukiwania archiwalnych fotografii i dokumentów, ukazujących proces odrodzenia się życia społeczno-religijnego polskich Łemków na południu Polski po 1918 r. W efekcie powstała wystawa fotograficzna oraz opublikowany został katalog zebranych dokumentów.

Projekt powstał, by przybliżyć szerszemu gronu mało znaną historię odradzania się na południu Polski prawosławnych struktur parafialnych w niepodległej Polsce. Przez cały okres zaboru austriackiego Łemkowie byli pozbawieni możliwości swobodnego kultywowania swoich tradycji, a w okresie I wojny światowej byli prześladowani i zsyłani do obozów koncentracyjnych w głąb Austrii – w Talerhofie i Terezynie. W tym okresie życie straciła duża część łemkowskiej inteligencji. Wybitną dla Łemków postacią i symbolem martyrologii tego okresu jest św. Maksym Sandowicz, duchownych rozstrzelany przez żandarmów austriackich 6 września 1914 r. w Gorlicach. Ponieważ historia ta jest bardzo słabo znana i udokumentowana, celem projektu było uzupełnienie tej luki oraz ukazanie wpływu polskich Łemków na budowanie niezależnego i demokratycznego państwa Polskiego, a jednocześnie wpływu Państwa Polskiego na swobodne kultywowanie przez prawosławnych obywateli swoich tradycji religijno-kulturowych.

Projekt polegał na dokonywaniu kwerend w poszukiwaniu starych fotografii i dokumentów, digitalizacji i obróbce cyfrowej zniszczonych zdjęć oraz zebraniu materiału faktograficznego. Zorganizowano 5-dniowe warsztaty międzypokoleniowe poszerzające wiedzę historyczną ich uczestników oraz umożliwiające selekcję i uporządkowanie zebranego materiału fotograficznego. Wzięła w nich udział młodzież szkolna i studencka oraz osoby starsze. Zwieńczenie projektu stanowiła wystawa znalezionych fotografii oraz stworzenie ich katalogu. Dzięki temu udało się przywrócić pamięć o wybitnych postaciach, wnoszących swój wkład w dzieło budowania niezależnego Kościoła  oraz przybliżyć ważne wydarzenia z historii  okresu międzywojnia szerszemu gronu odbiorców.

Katalog udostępniony w Internecie na zasadzie licencji: \"Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach 4.0\"  pod poniższym adresem 

https://drive.google.com/drive/folders/1tihGfHThKWBJBenouvM93EpAq-EIkq0i?usp=sharing

Projekt dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

 

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2022. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio