Biskup Paisjusz spotkał się z nauczycielami i pracownikami oświaty
2010-03-20 | Spotkanie z nauczycielami i pracownikami oświaty
12 grudnia w Gorlicach odbyły się dekanalne uroczystości z okazji 20. rocznicy powrotu religii prawosławnej do szkół. W spotkaniu, które odbyło się w Domu Polsko-Słowackim, uczestniczyli głównie duchowni, katecheci, nauczyciele i władze samorządów terytorialnych. Obecny na spotkaniu biskup gorlicki Paisjusz podziękował nauczycielom za trud jaki wkładają w swoją pracę. Władyka w swoim wystąpieniu podkreślił, że religia prawosławna w Polsce jest wykładana na równi z innymi przedmiotami i z taką samą powagą traktowana.  

Krótką charakterystykę nauczania religii prawosławnej na terenie dekanatu nowosądeckiego (powiaty: gorlicki i sądecki) przedstawił ks. dziekan Roman Dubec, dekanalny wizytator religii. Biskup Pisjusz wręczył wyróżnionym katechetom dyplomy uznania nadane przez metropolitę warszawskiego i całej Polski Sawę oraz arcybiskupa przemysko-nowosądeckiego Adama. Od siebie władyka przekazał na ręce dyrektorów szkół i nauczycieli świeckich różnych przedmiotów dyplomy uznania i podziękowania „za owocną współpracę i wspieranie procesu nauczania religii oraz podtrzymywania tożsamości narodowej społeczności prawosławnej naszego regionu” oraz za „umiejętne przekazywanie wiedzy i oddaną wieloletnią prace na rzecz wychowania i edukacji dzieci i młodzieży”.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać koncertu śpiewanej poezji religijnej w wykonaniu księdza Aleksandra Capa ze Słowacji.  

Organizatorem spotkania był Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elpis” w Gorlicach. Relację z wydarzenia można zobaczyć na stronie Regionalnej Telewizji Golickiej.

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio