Konkurs recytacji poezji łemkowskiej
2010-06-03 | V Ogólnopolski Konkurs Recytacji Poezji Łemkowskiej uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
W sobotę 29 maja w budynku Ośrodka Kultury Prawosławnej w Gorlicach odbył się V Ogólnopolski Konkurs Recytacji Poezji Łemkowskiej uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Konkurs finałowy zgodnie z regulaminem poprzedzony był wewnątrzszkolnymi eliminacjami które zakończyły się końcem kwietnia. Eliminacje wyłoniły po dwóch uczestników w każdej kategorii reprezentujących poszczególne szkoły i  punkty nauczania j. łemkowskiego. Ostatecznie w konkursie finałowym udział wzięło 64 osoby, w całym zaś cyklu przeszło 100 osób. Uczestnicy pochodzili z województw: małopolskiego, podkarpackiego (po raz pierwszy z Morochowa)  i dolnośląskiego (po raz pierwszy z Lubina).  Każdy uczestnik konkursu przygotował recytację dwóch wierszy różnych łemkowskich poetów, powstałych w dowolnym okresie.  Co najmniej jeden wiersz musiał być recytowany w j. łemkowskim. Ponadto w kategorii szkół gimnazjalnych jeden z wierszy musiał być autorstwa Iwana Rusenki, wybitnego poety łemkowskiego, którego okrągłe rocznice – 120. urodzin i 50. śmierci – w tym roku przypadają.

Konkurs ma na celu popularyzację kultury mniejszości narodowych, szczególnie poezji łemkowskiej wśród najmłodszego pokolenia, szczególnie zaś uwrażliwienie na piękno poezji łemkowskiej, poznawanie kultury  „małej ojczyzny” poprzez piękno poetyckiego słowa, upowszechnianie twórczości literackiej w językach mniejszości narodowych, rozwijanie zainteresowań i zdolności recytatorskich uczniów oraz integrację uczestników.

W jury finałowych przesłuchań zasiedli: biskup gorlicki Paisjusz, Maria Grycz - nauczyciel, Ludmiła Lorczyk- nauczyciel i Piotr Trochanowski vel Petro Murianaka – poeta łemkowski. Miłym gościem konkursu był bp komarniański Tichon (Słowacja) przebywający w Gorlicach z nieoficjalną wizytą.

Podsumowując przebieg konkursu przewodniczący jury Piotr Trochanowski podziękował pomysłodawcy ks. Romanowi Dubecowi za organizację i podkreślił znaczenie takiej imprezy w podtrzymywaniu tożsamości narodowej, kultywowaniu ojczystego języka i integracji młodego pokolenia. Natomiast ks. Dubec serdecznie podziękował młodzieży za udział a nauczycielom za przygotowanie uczestników.

Wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach:

Szkoły podstawowe:
kl. 1-2:

 • Irena Horbal (SP w Bodakach, nauczyciel Mirosława Dubec)
 • Magdalena Tacyn (Punkt nauczania j. łemkowskiego przy MZS nr 5 w Gorlicach, nauczyciel Mirosława Dubec)
 • Dawid Lorczyk (Punkt nauczania j. łemkowskiego przy MZS nr 5 w Gorlicach, nauczyciel Mirosława Dubec)

kl. 3-4:

 • Alaksandra Bajus (SP w Gładyszowie, nauczycie Danuta Dziubyna)
 • Paweł Kobasa (SP w Bodakach, nauczyciel Mirosława Dubec)
 • Anna Wirchniańska (SP w Gładyszowie, nauczycie Danuta Dziubyna)

kl. 5-6:

 • Wasyl Droździak (ZS w Ropicy Polskiej, nauczyciel ks. Roman Dubec)
 • Anna Kopcza (SP w Gładyszowie, nauczycie Danuta Dziubyna)
 • Łukasz Kopcza (Punkt nauczania j. łemkowskiego przy MZS nr 5 w Gorlicach, nauczyciel Mirosława Dubec)

Gimnazjum:

 • Dariusza Kopcza (Gimnazjum w Uściu Gorlickim, nauczyciel ks. Andrzej Grycz)
 • Joanna Pelak (Gimnazjum w Lubinie, nauczyciel ks. Bogdan Repeła)
 • Jan Tacyn (Punkt nauczania j. łemkowskiego przy MZS nr 5 w Gorlicach, nauczyciel Mirosława Dubec).

W konkursie brali udział uczniowie ze szkół w Gorlicach, Krygu, Gładyszowa, Uścia Gorlickiego, Hańczowej, Ropicy Polskiej, Sękowej, Bodaków, Krynicy, Kunkowej, Morochowa i Lubina.

Organizatorem konkursu był Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elpis” w Gorlicach, a jego realizację dofinansował Departament Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA i Urząd Miasta Gorlice.   

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2023. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio