Ukryte cymelia
2018-10-25 | digitalizacja
W 2018 DOKP „Elpis” realizuje projekt polegający na digitalizacji i udostępnieniu XVII w. cerkiewnych starodruków cyrylickich będących w zasobach Muzeum Historycznego w Sanoku. Zbiory te, ze względu na fatalny stan, są przechowywane w magazynie i nie są udostępniane zwiedzającym. Ze względu na fakt, że dostęp do materiałów jest utrudniony, chcemy za pomocą Internetu umożliwić korzystanie z zasobów większej rzeszy odbiorców.

Do procesu digitalizacji wybranych zostanie 28 starodruków cyrylickich z XVII w. Są to relikty pochodzące z dawnych cerkwi bieszczadzkich, w większości dziś nieistniejących, zgromadzone po 1947 r., pierwotnie w Muzeum Ziemi Sanockiej, a obecnie wpisane w inwentarz Muzeum Historycznego w Sanoku. Starodruki które  poddane zostaną digitalizacji stanowią cenne przykłady dawnego drukarstwa, grafiki, introligatorstwa i zdobnictwa. Zawierają wiele odręcznych wpisów na marginaliach ksiąg, z niezwykle cennymi informacjami historycznymi opisującymi wydarzenia, osoby, zjawiska pogodowe czy stosunki międzyludzkie. W większości przypadków księgi są w złym stanie, co nie pozwala na ich eksponowanie czy ogólne udostępnianie zainteresowanym. Ponieważ wcześniej zasób nie był poddawany zarówno pracom konserwatorskim jak także digitalizacyjnym chcemy w pierwszej kolejności przeprowadzić standardowy proces oczyszczenia ksiąg od zakurzeń, zdigitalizowanie zasobu, opracowanie komputerowe i merytoryczne poprzez stworzenie metadanych i umożliwić dostęp do zbioru szerszemu gronu zainteresowanych poprzez umieszczenie w Internecie. Tak więc, już niebawem na naszej stronie internetowej pojawi się  28 starodruków cyrylickich z drukarń lwowskich, kijowskich, przemyskich, czernihowskich, co da w sumie ponad 15000 skanów.

 

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2023. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio