Inwentaryzacja cmentarzy
2018-10-09 | Kontynuacja inwentaryzacji cmentarzy łemkowskich
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej \"Elpis\", jako partner, wspomógł w tym roku Stowarzyszenie Klub Miłośników Łemkowszczyzny w rrealizacji zadania polegającego na kontynuacji prac inwentaryzacyjnych cmentarzy łemkowskich powiatu gorlickiego. W ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa  odbył się obóz wolontariacki, którego celem było  zakończenie inwentaryzacji cmentarzy łemkowskich na terenie gminy Uście Gorlickie. Tegoroczne prace przeprowadzone zostały na cmentarzach w Banicy, Jaszkowej, Brunarach, Izbach, Śnietnicy i Czarnej.  Pod okiem opiekunów wolontariusze w pierwszej kolejności dokonali uporządkowania cmentarzy poprzez wykoszenie trawy i usunięcie zakrzaczeń wokół nagrobków. Następnie przystąpili do dokładnych pomiarów obiektów zachowanych, a wytworzonych do 1947 r. Wykonano inwentaryzację fotograficzną, odczytano, spisano i przetłumaczono każdą inskrypcję nagrobną (w większości pisane cyrylicą) oraz opisano stan zachowania poszczególnych krzyży  i pomników, wykonano także rysunki techniczne każdego nagrobka. Całość została opracowana w formie papierowej i przekazana lokalnym instytucjom związanym z zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego.

 

„Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa”.

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2024. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio