Bortniańskiego powrot do Bartnego
2017-11-01 | Poprzez śpiew powrót do tradycji.
W miesiącach wakacyjnych br., z błogosławieństwa Najprzewielebniejszego Paisjusza, Arcybiskupa Przemyskiego i Gorlickiego, Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elpis” realizowal projekt  „Bortniańskiego powrót do Bartnego” polegający  na rewitalizacji łemkowskiej tradycji śpiewu cerkiewnego. Autentyczny, ludowy śpiew cerkiewny na Łemkowszczyźnie sukcesywnie zanika. Jest to zarówno  wynik przeprowadzonych w latach 1945-47 ubiegłego wieku  akcji przesiedleńczych, które przyczyniły się do przerwania kultywowania tradycji w naturalnym środowisku, zwłaszcza w procesie przekazywania tradycji następnym pokoleniom,  ale także  występujących cora częściej zapożyczeń z tradycji obcych, co wprowadza dysonans i oderwanie od własnych, wielowiekowych melodii. W ramach zadnia przeprowadzono kwerendy w poszukiwaniu starych zapisów nutowych oraz nagrano zapomniane melodie cerkiewne od osób starszych. Głównym elementem projektu było przeprowadzenie  warsztatów treningowych, a  efekty pracy z kolei zaprezentowano na dwóch koncertach. Zwieńczeniem wszystkich działań było nagranie płyty CD z zapisem nabożeństwa żałobnego „Parastas”, wykonanego przez chór Kliros z Gorlic pod dyrygenturą ks. Jarosława Grycza,  według tradycji łemkowskiej oraz przygotowanie partytury tegoż nabożeństwa. Wydane CD jest formą upamiętnienia wszystkich ofiar akcji Wisła w 70. rocznicę jej przeprowadzenia.  

Organizatorzy mają nadzieję, ze ich działania przyczynią się do wzmacniania tożsamości narodowej i budowania poczucia dumy z bogactwa własnej kultury. Bogactwo owe jest znaczące, wszak ród wybitnego kompozytora Dymitra Bortniańskiego wywodzi się z łemkowskiej wsi Bartne koło Gorlic. Także poprzez nazwę zadania Ośrodek „Elpis” chciał zaakcentować ogromny potencjał własnych, łemkowskich,  tradycji kulturowych i historycznych.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Płytę CD „Parastas” można zamawiać pisząc na adres  elpis@vp.pl

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2023. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio