Kolejne prace konserwatorskie
2017-09-18 | Księgi mają swoją historię.

Księgi mają swoją historię.

 

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej, przy dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizuje projekt zatytułowany „Księgi mają swoją historię. Kontynuacja konserwacji zbiorów starodruków cyrylickich”. Projekt polega na konserwacji 4 najbardziej cennych i zniszczonych druków cyrylickich z zasobów Diecezjalnego Muzeum Starodruków i Sztuki Cerkiewnej w Gorlicach działającego przy Ośrodku.

 

Pracom konserwatorskim poddane zostaną księgi z różnych ośrodków drukarskich okresu I Rzeczypospolitej: Supraśla, Kijowa i Lwowa - Trebnik, Akatysty, Klucz razumienia i Liturgikon Są to księgi XVII i XVIII w., zawierające teksty nabożeństw oraz dzieło Joanicjusza Galatowskiego. Wszystkie obiekty odznaczają się wysokimi walorami artystycznymi i są tym cenniejsze, że stanowią rzadkie okazy w polskich zbiorach oraz cieszą się dużym zainteresowaniem badaczy. Prace pozwolą uchronić obiekty przed całkowitą destrukcją, przywrócić im jak najwięcej elementów pierwotnego stanu i w ten sposób zachować dla potomnych niezwykle cenne obiekty historyczne i kulturowe. Kodeksy posiadają interesujące odręczne wpisy, poszerzające nasza wiedzę na temat różnych dziedzin (anomalia pogodowe, stosunki międzyludzkie, wydarzenia historyczne, etc.). Śmiało można je zaliczyć do grona cymeliów. Poprzez działania konserwatorskie chcemy przywrócić pamięć o obiektach, drukarniach, miejscach i ludziach związanych z drukami. Druki obecnie przechowywane są w magazynie Muzeum Diecezjalnym Starodruków i Sztuki Cerkiewnej w Gorlicach. Konserwacja druków będzie miała miejsce w miejscowości Brzeg, miejscu zamieszkania i pracy konserwatorów. Poddane konserwacji obiekty będą eksponowane w Muzeum Diecezjalnym Starodruków i Sztuki Cerkiewnej w Gorlicach podczas wystaw czasowych organizowanych w 2018 r., co podniesie jego atrakcyjność wśród licznie odwiedzających go osób. Projektowi towarzyszyć będzie jednodniowa konferencja prasowa, podczas której przedstawione zostaną odnowione księgi oraz prezentacja multimedialna obrazująca przebieg prac. Temu wydarzeniu towarzyszyć będzie także koncert śpiewów cerkiewnych w cerkwi katedralnej św. Trójcy w Gorlicach.

 

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elpis” w Gorlicach, powołany do funkcjonowania w 2000 r., za jeden z głównych celów swego działania obrał zabezpieczanie i ochronę bogactwa materialnego Kościoła wschodniego na terenie Rzeczypospolitej, a także prezentację zbiorów szerokiemu gronu odbiorców w sali wystawienniczej Muzeum Starodruków i Sztuki Cerkiewnej. Sukcesywnie zbiory są digitalizowane i umieszczane w Internecie. Najcenniejsze i najbardziej zniszczone obiekty poddawane są pracom konserwatorskim. Zależy nam, aby całość prac wykonana była na wysokim poziomie, zgodnie ze sztuką konserwatorską, dlatego też do projektu zaangażowaliśmy wybitnych znawców problematyki. Do chwili obecnej poddano konserwacji 7 starodruków:

1) Oktoich z 1630 r., drukarnia bracka w Lwowie,

2) Mineja z 1643 r., drukarnia bracka w Lwowie,

3) Oktoich z 1644r., drukarnia bracka w Lwowie,

4) Czasosłow z 1642 r., drukarnia bracka w Lwowie,

5) Triod Postna z 1717 r., drukarnia bracka w Lwowie,

6) Apostoł z 1696 r. drukarnia bracka w Lwowie,

7) Mineja Świąteczna z 1638 r., drukarnia bracka w Lwowie.

Do konserwacji wytypowanych jest jeszcze 22 egzemplarze druków z XVII-XVIII w.             z drukarni poczajewskiej, lwowskich, kijowskich, supraskiej, moskiewskich, uniowskiej i przemyskich. Cały zbiór muzealny zawiera 70 druków.

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio