Działalność biblioteki w 2016r.
2016-12-29 |
Kolejny rok  Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elpis” udostępniał swoje zbiory biblioteczne, wśród których znajdują się pozycje poświęcone historii, kulturze, literaturze, religijności i  obrzędowości Łemków . Zbiór biblioteczny liczy obecnie 2658 woluminów w wersji drukowanej oraz 701 w wersji cyfrowej (pliki PDF, djvu). Przy bibliotece działa również pracownia digitalizacyjna. W ramach jej pracy wykonano w bieżącym roku  38 kopii cyfrowych wydawnictw, przeprowadzono kwerendę w zbiorach bibliotecznych Muzeum Historycznego w Sanoku (wykonano przeszło 3000 kopii cyfrowych), oraz zarchiwizowano w zapisie cyfrowym 5 kaset magnetofonowych. Rozpoczęto także systematyzację i digitalizację spuścizny po śp. abp. Adamie.

W roku 2016 biblioteka czynna była 4 razy w tygodniu po 2 godziny dziennie. Korzystali z niej licznie studenci poszukujący materiałów do prac naukowych.

Nasze działania w br. roku wsparło finansowo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z przykrością informujemy, że takowego wsparcia nie udzielono nam na 2017r. Mimo, tego, chociaż w zdecydowanie ograniczonym zakresie, swoją działalność biblioteka i pracownia digitalizacyjna będą kontynuowały. 

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio