Podsumowanie 2015r.
2016-04-08 | Sprawozdanie
15 marca, w budynku Ośrodka Kultury Prawosławnej „Elpis”, miało miejsce zebranie podsumowujące działalność Ośrodka w minionym roku.  Podczas spotkania omówiono także plany na 2016r.

 
W 2015 roku realizowano:


 1.    X Konkurs poezji łemkowskiej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

Kontynuacja prac na rzecz zachowania i kultywowania kultury mniejszości narodowych i etnicznych. Konkursy cieszą się dużym zainteresowaniem. Biorą w nich udział dzieci i młodzież ze wszystkich szkół woj. małopolskiego gdzie nauczany jest
 j. łemkowski. W tym roku byli również reprezentanci z Legnicy. Przesłuchanie finałowe zgromadziło 42 osoby recytujące poezje w j. łemkowskim.

 

 2.      Cykl koncertów śpiewu cerkiewnego pn.   „Bortniańskiego powrót do Bartnego”

Po raz dziesiąty w okresie wakacyjnym organizowano koncerty śpiewu cerkiewnego w świątyniach Beskidu Niskiego. W tegorocznej, edycji zorganizowano koncerty w Wysowej, Gorlicach, Krynicy i Hańczowej. Koncerty mają na celu  propagowanie prawosławnego śpiewu sakralnego oraz przybliżenie postaci wybitnego kompozytora muzyki cerkiewnej Dymitra Bortniańskiego, którego przodkowie pochodzili z Bartnego.  Występy cieszą się zawsze ogromnym zainteresowaniem.

 

3.  Wydawnictwa

Kontynuowano współpracę z Uniwersytetem Preszowskim, Wydziałem Teologii Prawosławnej w Preszowie w procesie wydawania podręczników o materiałów edukacyjnych. W 2015r. wydano 2 zborniki biblijne (e-book).  Wydano także informator turystyczny „Cekiew św. Trójcy w Gorlicach“

 

 4.  Tydzień Kultury Prawosławnej w Gorlicach

 

W 2015 poraz piąty w historii, w tygodniu poprzedzającym święto św. Maksyma Gorlickiego, zorganizowano  w Gorlicach „Tydzień Kultury Prawosławnej“ - cykl spotkań przybliżających historię, kulturę i duchowość Łemków i Kościoła prawosławnego. Podczas tygodnia można było w muzeum PTTK zwiedzić wystawę pn. „Symbolika krzyża w religii prawosławnej“. W wernisażu brali udział przedstawiciele władz, turyści, mieszkańcy regionu.

 

5.   Digitalizacja starodruków  i archiwaliów

Ośrodek kontynuował prace digitalizacyjne kolejnych 8 druków cerkiewncyh, 10 wydawnictw łemkowskich oraz  3500 skanów materiałów archiwalnych. Materiał został umieszczony na stronie internetowej.

 

 6.   Biblioteka

 

Przy Ośrodku funkcjonuje, biblioteka posiadająca zbiory związane z kulturą materialną i duchową, literaturą piękną oraz historią Łemków. Obecne zbiory biblioteczne liczą 3124 woluminy. Z biblioteki korzystają studenci, pracownicy naukowi jak też miłośnicy i zainteresowani Łemkowszczyzną. Przy bibliotece funkcjonuje pracownia digitalizacyjna.  

 

 7.   Konserwacja starodruków

W roku ubiegłym kontynuowano, rozpoczętą w 2011 r.,  akcję konserwacji  starodruków cyrylickich znajdujących się w zbiorach Ośrodka. Konserwacji poddano kolejne 5 ksiąg wydanych w  XVII i  XVIIIw. Do chwili obecnej udało się przeprowadzić pełne prace konserwatorskie 18 starodruków.

 

 8.   Konferencje

 

Ośrodek w 2015r. , w ramach projektu „Poznać – cenić – chronić” zorganizował konferencję metodyczną nauczycieli j. łemkowskiego. W ramach projektu zorganizowano także  4 wyjazdy edukacyjne dla młodzieży szkolnej ( muzea-skanseny w :Zyndranowa, Sanok, Łańcut, Krynica)

 

 9.   Dokończenie prac remontowych pomnika w Czarnem

 W minionym roku dokończono prace remontowe  pomnika Talerhofców i św. Maksyma w Czarnem (odnowienie i zabezpieczenie inskrypcji). Pomnik znajdujący się w nieistniejącej obecnie wsi Czarne, jest ważnym elementem tożsamości historycznej Łemków.
10. Strona internetowa www.lemcmentarze.pl

 

Wykonano stronę internetową łemkowskich cmentarzy powiatu gorlickiego, która będzie sukcesywnie uaktualniana i docelowo ma zinwentaryzować łemkowskie krzyże i pomniki nagrobne z okresu przed 1947r., zachowane na cmentarzach łemkowskich powiatu gorlickiego. Na stronie umieszczono także zachowane inskrypcje nagrobne. 

 


W 2015r. Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elpis“ w Gorlicach do realizacji statutowych działań pozyskał ze środków zewnętrznych kwotę łaczną 136.298,88zł

 

Nasze działania wsparli:

Ministerswo Administracji i Cyfryzacji

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Ministerstwo Edukacji Narodowej,

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,

Wojewódzki Urząd Zabytków w Krakowie,

Urząd Miasta w Gorlicach

 

--------

W roku bieżącym kontynuowane będą m.in.: prace konserwatorskie kolejnych 4 starodruków, organizowany będzie po raz XI cykl koncertów „Bortniańskiego powrót do Bartnego, a także konkurs recytacji poezji łemkowskiej. Działać będą także biblioteka i pracownia digitalizacyjna. 

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio