Digitalizacja zbiorów
2015-10-18 | Kontynuacja digitalizacji zbiorów
W roku bieżącym „Elpis” kontynuował działania związane z digitalizacja archiwaliów i piśmiennictwa Łemków w ramach projektu „Historia nie skończyła się na Wiśle”, na który Ośrodek pozyskał dofinansowanie MKiDN.

Projekt polegał na kontynuacji procesu digitalizacji i udostępnieniu ksiąg cyrylickich  (XVII-XIXw.) oraz wydawnictw łemkowskich z I poł. XX w. będących w zasobach bibliotecznych i muzealnych Diecezjalnego Ośrodka Kultury Prawosławnej w Gorlicach.

Zbiory te, ze względu na fatalny stan obiektów nie jest udostępniany zainteresowanym.  W związku z tym, że dostęp do materiałów jest utrudniony, chcemy za pomocą Internetu umożliwić korzystanie z zasobów większej rzeszy odbiorców. Zeskanowanych zostało 12 ksiąg cyrylickich (XVII-XIXw.) oraz wydawnictwa i archiwalia łemkowskie  z początku XXw. związane z  historią  i literaturą łemkowską. Poddane digitalizacji zostały także archiwalne dokumenty dotyczące formowania się placówek duszpasterskich na Łemkowszczyźnie w XXw.

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio