Digitalizacja piśmiennictwa Łemków
2014-12-10 |
Tytuł projektu: Digitalizacja piśmiennictwa Łemków

 

Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji

 

Realizator: Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elpis” w Gorlicach

 

Zadanie polega na kontynuacji kompleksowego procesu opracowania i cyfryzacji zasobów muzeum starodruków cerkiewnych działającego przy Ośrodku "Elpis" oraz archiwów parafialnych prawosławnej diecezji przemysko-nowosądeckiej. Prace są kontynuacja zadania dofinansowanego w 2013 r. Do digitalizacji wybrane zostały kolejne najcenniejsze XVII - XIXw. druki i archiwalia z terenu województw małopolskiego i podkarpackiego. W roku 2014 zdigitalizujemy 6 starodruków (tj. ok. 2500 skanów) oraz archiwalne dokumenty cerkiewne 40 szt. (dyplomy, dekrety, nominacje, statuty, dokumenty, etc. - 50 skanów) i druki z pierwszej połowy XX w. dotyczące historii, kultury i literatury łemkowskiej (5 szt.- 100 skanów). Digitalizacja pozwoli trwale zachować w postaci cyfrowej obiekty ulegające stopniowej destrukcji, ale także, w co głęboko wierzymy, umieszczenie opracowanego digitalizowanych obiektów na stronie internetowej może pomóc w znalezieniu środków na ich konserwacje. Szczególnie zniszczone i wymagające prac konserwatorskich są stare druki cerkiewne z XVIIXIXw., charakteryzujące się ubytkami struktury okładzin i papieru, zawilgoceniem i zagrzybieniem, luźnymi kartami od bloku księgi, oraz dużymi zabrudzeniami.  

Opracowany materiał będzie także podstawą o wystąpienie o wpis najcenniejszych obiektów do rejestru zabytków i rozpoczęciem prac konserwatorskich. Udostępnienie na stronie internetowej wspomoże także szerszy i prosty dostęp badaczom i osobom nauki z dziedzin piśmiennictwa, slawistyki, historii sztuki czy lingwistyki. Ze względu na specyfikę zbiorów ich część poddana zostanie cyfryzacji in situ, czyli w miejscu przechowywania (różne świątynie i plebanie w woj. małopolskim i podkarpackim). Do ich digitalizacji zakupiony zostanie wysokiej jakości aparat cyfrowy, co pozwoli sprawnie i szybko przeprowadzić cyfryzację bez uszczerbku dla obiektu i konieczności transportu z miejsca przechowywania do pracowni digitalizacji.

Digitalizacji poddane zostaną zbiory biblioteczne Ośrodka Kultury Prawosławnej dotyczące

łemkowskiej literatury (5 szt.), głównie wydawnictwa drukowane na papierze kwaśnym we Lwowie i

USA (wyd. Lemko- Sojuz). Ich stan, postępujący proces destrukcji (kruszenie się papieru), wyklucza udostępnianie fizyczne zbioru dla zainteresowanych. Także te druki wymagają prac konserwatorskich poprzez wzmocnienie struktury zakwaszonego papieru i odczyszczenie. Są to druki rzadkie w polskich zbiorach bibliotecznych przez co niezwykle cenne i poszukiwane, głównie przez środowiska naukowe.

Poddany cyfryzacji materiał będzie wykorzystywany w szkołach w procesie nauki historii i języka łemkowskiego, przez co nasze zadanie posiada również znaczący walor edukacyjny i popularyzatorski. Również te zbiory zostaną w umieszczone na stronie Ośrodka „Elpis” www.okp-elpis.pl

Reasumując, digitalizacji poddanych zostanie: 6 starodruków (ok. 2500 skanów), 40 dokumentów

archiwalnych (50 skanów) i 5 obiektów bibliotecznych (ok. 100 skanów). Co łącznie wyniesie 51

obiektów, tj. ok. 2650 skanów.

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio