Przywrócić pamięć. Kontynuacja konserwacji starodruków
2014-12-02 |
Projekt polega na kontynuacji konserwacji zasobu starodruków, w tym przypadku pełnej konserwacji najstarszych i najbardziej zniszczonych XVII  i XVIII w. druków cyrylickich z kolekcji Diecezjalnego Ośrodka Kultury Prawosławnej w Gorlicach. Prace pozwolą uchronić obiekty przed całkowitą destrukcją, przywrócić im jak najwięcej elementów pierwotnego stanu i w ten sposób zachować dla potomnych niezwykle cenne, charakteryzujące się wysokimi walorami artystycznymi, obiekty historyczne i kulturowe. Księgi zawierają odręczne wpisy donacyjne z cennymi informacjami historycznymi (nazwiska, ważne wydarzenia historyczne, anomalia pogodowe, etc.). Obiekty te pochodzą z cerkwi obecnie nieistniejących, bądź też nie funkcjonujących, a więc są ważnymi artefaktami, które należy chronić ze względów historycznych. 

Zadanie dofinasowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio