Digitalizacja
2013-11-21 | Digitalizacja druków cerkiewnych
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elpis” w Gorlicach realizował kolejny projekt mający na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego na Łemkowszczyźnie. 

Zadanie polegało na kontynuacji procesu digitalizacji i udostępnieniu ksiąg cyrylicznych (XVII -i XIX w.) oraz fotografii z okresu międzywojennego będących w zbiorach Ośrodka. Ponieważ dostęp do kolekcji ze względu na jej stan, jest utrudniony, Ośrodek chce za pomocą Internetu umożliwić korzystanie z zasobów każdemu zainteresowanemu. Zeskanowanych zostało 28 najcenniejszych egzemplarzy starych druków oraz 100 fotografii. Na  stronie internetowej  udostępniono bezpłatnie  opracowany materiał. 

Digitalizacji poddano głównie księgi pochodzące z nieistniejących już świątyń, a więc obiekty które często są jedynym materialnym dowodem istnienia cerkwi i tym samy niezwykle cennym reliktem historycznym i dziedzictwa kulturowego regionu. Są to obiekty bardzo zniszczone, wymagające pilnych prac konserwatorskich. Digitalizacja pozwoli więc trwale zachować w postaci cyfrowej obiekt ulegający stopniowej destrukcji, ale także, w co głęboko wierzymy, umieszczenie opracowanego zdigitalizowanego obiektu na stronie internetowej może pomóc w znalezieniu środków na ich konserwacje. Udostępnienie na stronie internetowej wspomoże także szerszy dostęp do cennych zabytków badaczom i osobom nauki z dziedzin piśmiennictwa, slawistyki, historii sztuki i lingwistyki. Ponadto opracowanie pozwoli na przygotowanie wniosków o wpis do rejestru zabytków najcenniejszych ksiąg i zdobycie funduszy na ich konserwację. 

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elpis” w Gorlicach od 2010 r. realizuje prace nad digitalizacją swoich zbiorów i udostępnianiu ich na własnej stronie internetowej. Do tego celu zakupiono zestaw komputerowy i skaner tworząc stanowisko do digitalizacji. Do tej pory poddano digitalizacji 30 starodruków i druków cerkiewnych, które zostały umieszczone na stronie internetowej www.okp-elpis.pl 

Ośrodek opracował plan pięcioletniego okresu kopiowania swoich zbiorów, wśród których są również zdjęcia, archiwalia i obiekty biblioteczne. W roku 2013 poddanych zostało digitalizacji kolejne 28 druków cyrylicznych, tj. przeszło10.000 stron oraz 100 archiwalnych fotografii. Są to przedwojenne zdjęcia obrazujące życie społeczności łemkowskiej w Beskidzie Niskim, architekturę, stroje, zwyczaje. Działania te pozwolą utrwalić posiadane zbiory na nośnikach cyfrowych i umożliwią udostępnianie ich zainteresowanym bez uszczerbku dla oryginału. Cały projekt (który będzie kontynuowany w przyszłości) obejmuje docelowo digitalizację 60 starodruków, 200 fotografii, 1.000 stron archiwaliów oraz 50 pozycji książkowych. 

Zeskanowany materiał został poddany obróbce i zarchiwizowany na zewnętrznych nośnikach cyfrowych (dyski zewnętrzne), natomiast na stronie internetowej www.okp-elpis.pl w dziale "zasoby cyfrowe"  umieszczono pliki w formacie Djvu.

Tegoroczny projekt rozpoczął się w maju a zakończył w październiku prezentacją wystawy fotograficznej obrazującej efekty prac. 

Rolę koordynatora zadania pełnił ks. dr Roman Dubec, dyrektor DOKP "Elpis” w Gorlicach, który jest równocześnie autorem opracowania książkowego „Cyrylickie starodruki cerkiewne XVII-XVIII w. ze zbiorów instytucji kościelnych i parafii prawosławnych woj. małopolskiego”, wydanego w Gorlicach w  2010 r.  

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2024. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio