Konkurs Recytacji
2013-04-22 | Zaproszenie na VIII konkurs recytacji poezji łemkowskiej
Zapraszamy do udziału w VIII Konkursie Recytatorskim Poezji Łemkowskiej.
/ Szkoła Podstawowa i Gimnazjum /
Cele konkursu:
 Uwrażliwienie na piękno poezji.
 Poznawanie kultury „małej ojczyzny” poprzez piękno poetyckiego słowa.
 Wskazanie na piękno poezji mniejszości łemkowskiej
 Upowszechnianie twórczości literackiej w językach mniejszości narodowych.
 Integracja uczestników.
 Rozwijanie zainteresowań i zdolności recytatorskich uczniów.

REGULAMIN:

Uczestnicy konkursu:
W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych i gimnazjalnych (bez znaczenia czy uczęszczają na zajęcia j. łemkowskiego czy też nie).

Konkurs będzie przeprowadzany w następujących kategoriach:
Szkoły Podstawowe :
klasa O – II
klasa III – IV
klasa V – VI
Gimnazjum :
1. klasy I-III

ZASADY UDZIAŁU:

Szkoła Podstawowa
Uczestnik konkursu przygotowuje do recytacji dwa wiersze różnych łemkowskich poetów, powstałych w dowolnym okresie. Dopuszcza się recytację jednego wiersza w innym języku niż łemkowski. 
Gimnazjum
Uczestnik konkursu przygotowuje do recytacji dwa wiersze różnych łemkowskich poetów. Dopuszcza się recytację jednego wiersza w innym języku niż łemkowski. 
Zgłoszenia:

Nauczyciel zgłasza do konkursu 2 uczniów (limit może być zwiększony w porozumieniu z organizatorem) w poszczególnej kategorii w terminie do 31 maja 2013 r. Karty zgłoszeń należy przesłać do organizatora Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elpis”, (można pocztą elektroniczną) bądź przekazać ks. Romanowi Dubec, odpowiedzialnemu za organizację konkursu.
Nauczyciel może przeprowadzić wstępny etap szkolny w celu wyłonienia uczestników
(do końca kwietnia 2013 r.)
Zgłoszenie (w załączeniu) powinno zawierać:

- imię i nazwisko uczestnika, klasa, szkoła
- imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego,
- tytuł i autorów wierszy, język recytacji.
Przesłuchania konkursowe odbędą się w budynku Ośrodka Kultury Prawosławnej w Gorlicach
(ul. Brzechwy 2 - plebania) 8 czerwca (sobota) 2013r. godz. 10.00
Jury konkursu powołuje organizator.

Organizator:
Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elpis” w Gorlicach, e-mail: ks1roman@poczta.onet.pl,
Fax. (18) 352 69 89, ul. Brzechwy 2, 38-300 Gorlice

Odpowiedzialny: ks. Roman Dubec – nauczyciel j. łemkowskiego, tel. 607 094 177.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom posiłek. Możliwy jest częściowy zwrot kosztów dojazdu (dotyczy osób spoza woj. małopolskiego – kwota do uzgodnienia).
Dla uczestników z ziem zachodnich zabezpieczenie noclegów i całodobowego wyżywienia.
We wszelkich sprawach i wątpliwościach prosimy o kontakt z organizatorem.
Zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji i Miasto Gorlice


Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2022. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio