Konserwacja
2013-04-22 | Konserwacja starych druków cerkiewnych
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elpis” kontynuuje w tym roku konserwację  w starodruków cerkiewnych ze swojej kolekcji. Przy wsparciu finansowym MKiDN ramach priorytetu Wspieranie działań muzealnych  poddane zostaną pełnej konserwacji 2 niezwykle cenne egzemplarze wydane w lwowskiej drukarni brackiej w 1642 i 1717 roku. Pierwsza z nich jest „Czasosłow” pochodzący ze zniszczonej podczas I wojny światowej  cerkwi  pw. św. Michała w Gładyszowie, druga z kolei to „Triodion Postna”, tym razem ze zniszczonej podczas działań wojennych w 1944 r.  cerkwi w Ciechani koło Dukli. Oba egzemplarze charakteryzują się poważnymi zniszczeniami: bloki książek oderwane są od okładek, widoczne są liczne ubytki i naddarcia papieru. Karty są zabrudzone, zaplamione i zagrzybione. Pełna konserwacja ma przywrócić księgom pierwotny blask. Pracami kieruje konserwator papieru mgr Joanna Korolewska. Należy zaznaczyć, że w ubiegłym roku Ośrodek „Elpis” poddał konserwacji 2 inne egzemplarze, wśród nich „Apostoł” pochodzący z cerkwi w Grybowie. 

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2022. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio