Ewangelia i Ekonomia
2011-12-21 | Szkolenia
Jak inwestować oszczędności? Jak napisać biznesplan? Jak wziąć najlepszy kredyt?  – na takie m.in. pytania uzyskali odpowiedź duchowni i świeccy pracujący w prawosławnych instytucjach kościelnych diecezji przemysko-nowosądeckiej podczas szkolenia pn. „Ewangelia i ekonomia”, które zakończyło się w minioną sobotę w budynku parafii prawosławnej w Gorlicach. 

Podczas szkolenia omawiane były podstawy ekonomii, inwestowanie oszczędności, porównywanie i wyliczanie kosztów kredytów, pisanie biznesplanu. Uczestnicy szkolenia zapoznali się też z podstawami systemu podatkowego, zapisami prawnymi dotyczącymi osób duchownych i kościelnych, etyką w biznesie oraz systemem Ubezpieczeń Społecznych obowiązujących w Polsce. Dzięki szkoleniom osoby zajmujące się sprawami gospodarczymi w parafiach i diecezji mogli uzyskać korzystniejsze efekty podejmowanych decyzji, a także uniknąć „pułapek” związanych z prowadzoną działalnością. Szkolenie obejmowało 45 godzin lekcyjnych dla ok. 50 osób. Zakończyło się uzyskaniem stosownego certyfikatu.

Głównym organizatorem szkolenia był Instytut myśli Józefa Tischnera w Krakowie, a sponsorem Narodowy Bank Polski.

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2024. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio