2017-05-05 | Informacja
Informujemy, że w roku 2017 Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP realizuje zadania:
- Prowadzenie biblioteki i pracowni digitalizacyjnej (umowa nr 523/ESOM/2017),
- XII Ogólnopolski konkurs poezji łemkowskiej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum (umowa nr
2015-10-18 | Kontynuacja digitalizacji zbiorów
W roku bieżącym „Elpis” kontynuował działania związane z digitalizacja archiwaliów i piśmiennictwa Łemków w ramach projektu „Historia nie skończyła się na Wiśle”, na który Ośrodek pozyskał dofinansowanie MKiDN.

Projekt polegał na kontynuacji procesu digitalizacji i udostępnieniu ksiąg cyrylickich  (XVII-XIXw.) oraz wydawnictw
2014-12-10 |
Tytuł projektu: Digitalizacja piśmiennictwa Łemków

 

Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji

 

Realizator: Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elpis” w Gorlicach

 

Zadanie polega na kontynuacji kompleksowego procesu opracowania
2014-12-02 |
Projekt polega na kontynuacji konserwacji zasobu starodruków, w tym przypadku pełnej konserwacji najstarszych i najbardziej zniszczonych XVII  i XVIII w. druków cyrylickich z kolekcji Diecezjalnego Ośrodka Kultury Prawosławnej w Gorlicach. Prace pozwolą uchronić obiekty przed całkowitą destrukcją, przywrócić im jak najwięcej elementów pierwotnego stanu i w
2014-02-21 | Konkurs recytacji poezji łemkowskiej ogłoszony
IX Ogólnopolski Konkurs recytacji poezji łemkowskiej odbędzie sie 31 maja br. 

2013-11-11 | Odnowione stare druki
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej "Elpis" w Gorlicach  realizował w 2013 r. projekty mające na celu konserwację starych druków cerkiewnych z XVII w. będących w zasobach Ośrodka. Konserwacji poddano 5 ksią
2013-06-11 | Projekty realizowane w 2013 r. przez diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elpis”
1. Pamięć nieulotna. Konserwacja zabytkowych XVII w. starodruków cerkiewnych
2. Bortniańskiego powrót do Bartnego. Cykl koncertów śpiewów cerkiewnych. VIII edycja.
3. VIII Ogólnopolski Konkurs recytacji poezji łemkowskiej
4. Wiejskie spotkania z kulturą. Spotkania integracyjne.
5. Senior dojrzały właściciel pieniądza. Szkolenia.
6. Digitalizacja wybranych ksiąg z kolekcji starodruków cerkiewnych
2013-04-22 | Zaproszenie na VIII konkurs recytacji poezji łemkowskiej
Zapraszamy do udziału w VIII Konkursie Recytatorskim Poezji Łemkowskiej.
/ Szkoła Podstawowa i Gimnazjum /
Cele konkursu:
 Uwrażliwienie na piękno poezji.
 Poznawanie kultury „małej ojczyzny” poprzez piękno poetyckiego słowa.
 Wskazanie na piękno poezji mniejszości łemkowskiej
 Upowszechnianie twórczości literackiej w językach mniejszości narodowych
2010-07-18 | Koncert muzyki cerkiewnej
W dniach 9-10 lipca rozpoczęła się kolejna edycja koncertów śpiewu cerkiewnego na terenie woj. małopolskiego pn. „Bortniańskiego powrót do Bartnego”. Organizowane przez Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elpis” w Gorlicach koncerty mają na celu  propagowanie prawosławnego śpiewu sakralnego oraz przybliżenie postaci wybitnego kompozytora
2010-06-20 | Wykonanie strony internetowej w ramach projektu Digitalizacja zabytków i muzealiów
Dziś ruszyła nowa strona internetowa Diecezjalnego Ośrodka Kuptury Prawosławnej "Elpis" w Gorlicach.Wykonana została ona w ramach projektu Digitalizacja zabytków i muzealiów.

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2022. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio