Triod Kwietny. Poczajów 1786
autor: 000024
Triod Kwietny. Poczajów 1786, Drukarnia Ławry Poczajowskiej, 2o.
Egz. pełny k. [2] 275+ 32; egz. posiadany k. [1-2] 1-275+ 1-32
Pochodzenie: Leszczyny, cerkiew p.w. św. ap. i ew. Łukasza

Strona zasadniczo dwukolumnowa, bez ramki, druk dwubarwny. Oprawa twarda, skórzana z tłoczeniami i zapięciami. Ozdobnik górny P1. Liczne interesujące ilustracje m.in. na: Karta tytułowa - Trójca Święta, k. 1 - wskrzeszenie Łazarza, k.10 - Wjazd Chrystusa do Jeruzalem, k. 23 - o roztropnych i nieroztropnych dziewicach, k.27 - ostatnia wieczerza, k. 33 -ustanowienie Eucharystii, k. 227v - Zejście św. Ducha na apostołów. Wydany za panowania Stanisława Augusta i z błogosławieństwa Cypriana Steckiego egzarcha metropolii Kijowskiej.

Egzemlarz zabrudzony, stan przyzwoity.

Karty dodatkowe 1-32 znaczone cyframi arabskimi stanowią Ustaw (typ ikon).

Na ostatnie karcie wpis ołówkiem: Феодор П. Крилэвскій дякоучитель 1901 г.

Aby otworzyć załącznik należy zainstalować przeglądarkę PDF. Kliknij aby przejść do strony pobierania
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2019. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio