Triod Postny, Lwów 1664
autor: 000023
Triod Postny, Lwów 1664, Drukarnia Michała Śliozki, 2o.
Egz. pełny k. [6] 453 ; egz. posiadany [1-6] 1-453
Pochodzenie: Regietów, cerkiew p.w. św. Michała Archanioła

Strona jednokolumnowa bez ramki; druk dwubarwny. Okładka drewniana obłożona skórą, zniszczona, bez zapięć metalowych. Na okładce tłoczona ramka, widoczne działania korników w strukturze drewnianej okładki. Zastawki, finaliki, ładne inicjały i ilustracje, nieliczne ramki na marginesach (np. k.46). Ozdobnik górny L1. Karta tytułowa recto - sceny z życia Chrystusa; verso - herb Żeliborskich. Ilustracje, np.:[k.6v] - Jan Damasceński, k. 5 - celnik i faryzeusz, k. 262 - Ukrzyżowanie.

Na [k.6v] relikty lakowej pieczęci parafialnej (rozpoznawalna postać arch. Michała). Na kilku kartach wbita współczesna pieczęć parafii prawosławnej w Wysowej.

Księga zabrudzona, zagrzybiona i zaplamiona. Widoczne podklejenia, naddarcia kart.

We wstępie zawarta dedykacja prawosławnemu bp. lwowskiemu, halickiemu i Kamieńca Podolskiego Antoniemu Żeliborskiemu pióra Michała Śliozki, autora druku. Następnie przedmowa do czytelnika.

Na przedniej wyklejce okładki wpis: „Триод Постная властнiсть парохянина Квочки Иля для черкви в Висовiй дня 2 VII 1967 года”.

Na tylnej wyklejce okładki wpis: Церковна книга. Na marginesie k. 410v wpis atramentem: „Sercem nayuKochanczy zycze ydobrodzieiu”, zaś na k. 452v:

Boze boze czoho neboze Zisty Choczu boze roby Ne boze Ne mohu boze bresze neboze”. Na kartach 432 i 434 ręcznie pisany atramentem alfabet.

Aby otworzyć załącznik należy zainstalować przeglądarkę PDF. Kliknij aby przejść do strony pobierania
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2019. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio