Ewangelia, Lwów 1665
autor: 000010
Ewangelia, Lwów 1665, Drukarnia Michała Ślioski, 2o.
Egz. pełny k. [10] 414 ; egz. posiadany [1-10] 1-414
Pochodzenie: Rozdziele, cerkiew p.w. Narodzenia Matki Bożej

Strona jednokolumnowa bez ramki; druk dwubarwny. Okładka skórzana, czerwona, zapięcia metalowe. Na okładzinie tłoczona ramka złocona; na przedniej stronie okładki metalowe odlewy płaskorzeźb ewangelistów w rogach, w centrum Ukrzyżowanie; na ostatniej stronie tłoczone, pozłocone, przedstawienie Matki Bożej z Dzieciątkiem. Interesujące, bogate zastawki, finaliki, ramki na marginesach, ładne inicjały oraz jednostronicowe ilustracje czterech ewangelistów i liczne mniejsze, np.: k. 10v                        Ew. Mateusz, k. 7v – chrzest Pański, k. 70 – Wjazd do Jerozolimy, k.73v – ukamienowanie Stefana, k. 101v – Ukrzyżowanie, k. 110v – Ew. Marek, k. 181v – Ew. Łukasz, k. 154v, 155, 155v – Syn marnotrawny, k. 165 – Celnik i Faryzeusz, k. 300v – Ew. Jan. Na k. 1 ozdobnik górny L1. Karta tytułowa verso - il. Zmartwychwstania i wiersz z prośbą o zdrowie dla wydawcy Michała Śliozki.

Stan ogólnie dobry, widoczne miejscami zagrzybienia, kilka kart luźnych. Karty początkowe nieliczbowane zawierają słowo do czytelników wydawcy Michała Śliozki i  spis treści. Wiele zapisek ręcznych ołówkiem na kartach, kilka kart poddartych.

Księga darowana do cerkwi w Rozdzielu przez ktitorów (opiekunów) tejże w intencji odpuszczenia grzechów swoich z zaznaczeniem o anatemie i przekleństwie temu, kto miałby ową księgę z świątyni zabrać bądź sprzedać, co potwierdza wpis donacyjny od k. 1:

Aby otworzyć załącznik należy zainstalować przeglądarkę PDF. Kliknij aby przejść do strony pobierania
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio